G-ZV8CDPDQDW
Wszystko co musisz wiedzieć o małżeństwie i związku partnerskim z Kolumbijczykiem, zanim powiesz „Tak”

Wszystko co musisz wiedzieć o małżeństwie i związku partnerskim z Kolumbijczykiem, zanim powiesz „Tak”

Wszystko co musisz wiedzieć o małżeństwie i związku partnerskim z Kolumbijczykiem, zanim powiesz „Tak”

W Kolumbii związek z ukochaną osobą można zarejestrować na dwa sposoby: jako małżeństwo oraz jako związek partnerski (konkubinat).

Ze względu na dużą popularność jaką cieszy się związek partnerski w Kolumbii, z czasem ewoluowały przepisy z nim związane i obecnie ma on prawie takie same skutki prawne jak małżeństwo.

Zatem czym się różni małżeństwo od związku partnerskiego? Jakie mają skutki prawne? Jakie są potrzebne dokumenty do ich zawarcia? Jak zarejestrować związki w Polsce? Jak wygląda rozwód?

Przyjrzymy się dokładniej różnicom pomiędzy małżeństwem a związkiem partnerskim w Kolumbii.

NAZWA I DEFINICJA PRAWNA

Co to jest małżeństwo i co to jest konkubinat według kolumbijskiego prawa. Czy związki mogą zarejestrować pary homoseksualne oraz jakie możliwości posiadają obcokrajowcy.

Małżeństwo

Małżeństwo (matrimonio) rodzi się w wyniku zawarcia umowy aktu małżeńskiego (acta de matrimonio).

Zgodnie z art. 113 kodeksu cywilnego: „Małżeństwo to uroczysta umowa, na mocy której mężczyzna i kobieta łączą się, aby razem żyć i prokreować”.

Małżeństwo może być cywilne lub religijne.

W małżeństwie strony nazywane są małżonkami (esposos lub conyuges).

Związek partnerski

Konkubinat lub związek partnerski w Kolumbii to unión marital de hecho, bardziej znany jako unión libre lub unión marital.

Zgodnie z ustawą 54 z 1990 r., związek partnerski jest zdefiniowany jako: „utworzony między mężczyzną a kobietą, którzy bez zawarcia małżeństwa tworzą wspólnotę stałego jednostkowego życia”.

Kolumbijski związek partnerski zatem rodzi się w wyniku wolnej woli partnerów do założenia trwałej i niepowtarzalnej wspólnoty życia. W związku z czym unión marital w Kolumbii jest legalne jako związek zarejestrowany i jako związek niezarejestrowany.

Związek partnerski jest czysto cywilny.

Strony w unión libre są nazywane stałymi partnerami (compañeros permanentes).

Pary jednopłciowe

Pary homoseksualne mogą w Kolumbii pełnoprawnie zawrzeć związek małżeński lub związek konkubencki, nawet jeśli jedną ze stron jest obcokrajowiec.

Związki homoseksualne w Kolumbii korzystają z dokładnie takich samych praw jak pary heteroseksualne, dlatego też cały artykuł można aplikować zarówno do par dwu lub jednopłciowych.

Obcokrajowiec w Kolumbii

Obcokrajowiec w Kolumbii może formalnie wstąpić w związek małżeński lub partnerski pod warunkiem, że drugą stroną jest obywatel Kolumbii.

Nie ma możliwości, aby ślub cywilny czy unión libre w Kolumbii wzięło dwóch obcokrajowców. Jeżeli są oni ten samej narodowości, to będą mogli wziąć ślub tylko w konsulacie swojego kraju, jeśli ich państwo dysponuje placówką dyplomatyczną na terenie Kolumbii. Np. dwoje Polaków może wziąć ślub w Ambasadzie Polski w Bogocie.

Bardzo ważne! Jak wyżej wspomniałam, unión libre prawnie zawiązuje się także bez zarejestrowania związku w urzędzie. Polak może być w niezarejestrowanym związku partnerskim z Kolumbijczykiem i otrzymywać wszelkie pochodzące z tego tytułu prawa. Jednak, aby otrzymać wizę małżeńską, wymagane jest potwierdzenie istnienia formalnego związku, co wymusza jego rejestrację w kolumbijskim urzędzie.

PRAWO MAJĄTKOWE

Kolejną ważną kwestią jaką należy wziąć pod uwagę przy decyzji: małżeństwo czy unión libre to prawo majątkowe.

Małżeństwo

Prawo majątkowe nabywa się w małżeństwie od początku.

Kiedy zawierane jest małżeństwo, rodzi się instytucja odpowiedzialna ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej zwana w Kolumbii spółką małżeńską (sociedad conyugal) chyba, że zawarta jest wcześniej rozdzielność majątkowa (tj. intercyza czyli capitulaciones). Przytaczając słowa notariusza, który formalizował akt małżeński pomiędzy mną a moim mężem: „To co twoje, jest jego i to co jego, jest twoje”.

Małżonkowie zachowują na własność tylko nieruchomość, którą posiadali przed zawarciem związku małżeńskiego oraz spadki.

Na mocy art. 1781 Kodeksu Cywilnego majątek ruchomy jednego małżonka sprzed zawarcia małżeństwa (np. akcje firm rodzinnych) generuje na korzyść drugiego małżonka wynagrodzenie w wysokości różnicy wartości, jaki majątek miał w momencie zawarcia małżeństwa, a jaki w momencie rozwodu.

Wszystkie nieruchomości i majątki ruchome zakupione w trakcie trwania małżeństwa, są traktowane jako wspólność majątkowa.

Związek partnerski

W związku konkubenckim formalnie zarejestrowanym zawiązuje się spółka majątkowa (sociedad patrimonial) po dwóch latach mieszkania razem, chyba że zawarta jest wcześniej rozdzielność majątkowa (capitulaciones). Spółka majątkowa oznacza, że nabyte aktywa należą do obojga stałych partnerów.

Bardzo ważne! W Kolumbii spółka majątkowa rodzi się także u pary, która mieszka razem ze sobą od minimum dwóch lat i nie jest związana innymi związkami małżeńskimi oraz nie posiada zarejestrowanego swojego związku partnerskiego! Innymi słowy, jeżeli mieszkałeś z Kolumbijką przez ponad dwa lata i w trakcie tego czasu kupiłeś nieruchomość, ale po tym czasie zdecydowaliście się rozstać, to eks partnerka może dochodzić przed sądem swoich praw do połowy wartości nieruchomości. Jedyne co może przed tym uchronić, to zawarta wcześniej intercyza.

Na mocy art. 3 ustawy 54 z 1990 r. stali partnerzy zachowują jako majątek osobisty wszystkie aktywa, ruchome lub nieruchome, które nabyli przed powstaniem związku partnerskiego.

Dziś stali partnerzy mają prawo do renty rodzinnej, dziedziczenia po partnerze, do części małżeńskiej i odszkodowania o charakterze cywilnym i administracyjnym, a także innych praw, które wcześniej były wyłączne dla małżonków.

Co się dzieje w przypadku, jeśli para mieszkała ze sobą od 18 miesięcy i po tym okresie zdecydowała się sformalizować związek partnerski? Kiedy następuje zawiązanie sociedad patrimonial? Teoretycznie dzieje się tak po 24 miesiącach od momentu zamieszkania, ale ponieważ w trakcie tego procesu para decyduje się wziąć unión marital de hecho, formalnie zawiązuje się dopiero w tym momencie. Ponieważ nie ma zgody co do ustalenia dokładnego terminu powstania konkubinatu, dlatego też, aby nie dopuścić do sporów, najbezpieczniejszą alternatywą jest podpisanie intercyzy przed wspólnym zamieszkaniem, a jeśli nie było to możliwe – to najpóźniej przed formalnym zawarciem związku partnerskiego.

ZAWARCIE ZWIĄZKU

Pierwszą różnicą, którą rzuca się w oczy przy rejestracji związku w Kolumbii jest brak urzędów stanu cywilnego, tak jak to ma miejsce w Polsce. Przyjrzymy się jak to wygląda.

Małżeństwo

W Kolumbii małżeństwo cywilne rejestruje się bezpośrednio u notariusza. Do rejestracji związku od obcokrajowca wymagane są: akt urodzenia i zaświadczenie o stanie wolnym.

Obydwa dokumenty muszą posiadać apostillę i tłumaczenie przysięgłe.

Związek partnerski

Związek partnerski unión marital de hecho można zarejestrować u notariusza, w ośrodku pojednawczym, w izbie handlowej lub przed sędzią.

Podobnie jak przy rejestracji małżeństwa, tak i w unión libre wymagane są od obcokrajowcy: akt urodzenia i zaświadczenie o stanie wolnym.

Obydwa dokumenty muszą posiadać apostillę i tłumaczenie przysięgłe.

Związek partnerski w wersji ekspresowej

Istnieje jeden wyjątek od reguły jesli chodzi o wymaganą potrzebną dokumentację, a właściwie jej brak.

Jest możliwe zarejestrowanie w Kolumbii związku partnerskiego przedstawiając jedynie paszport (!).

Dzieje się tak, jeśli unión libre rejestruje się w izbie handlowej. W Kolumbia Online od czasów pandemii organizujemy ekspresowo organizowane unión libre, bez zbędnych dokumentów wymaganych przy innych formach.

Z usługi tej skorzystało już wielu obcokrajowców różnych narodowości, którzy nie mieli czasu, nie chcieli załatwiać ze swojego kraju wymaganych dokumentów lub po prostu byłu im to na rękę.

REJESTRACJA W POLSCE

Prawnie zawarty w Kolumbii związek należy zarejestrować również w Polsce, zwłaszcza jeśli ma on wywołać efekty prawne również w kraju nad Wisłą.

Małżeństwo

Małżeństwo zarejestrowane w Kolumbii powinno się zarejestrować także w Polsce, zwłaszcza jeśli para chce skorzystać z prawa międzynarodowego dla wyboru nazwiska dla dzieci czy zdecydować się na prawo państwa, które będzie obowiązywać w przypadku rozwodu. Rejestracja jest pożądana jeśli kolumbijski małżonek będzie chciał otrzymać wizę małżeńską czy kartę pobytu w Polsce.

Rejestracji można dokonać samemu w urzędzie w Polsce lub poprzez konsulat w Bogocie.

Związek partnerski

W Kolumbii konkubinat podlega prawu, zatem jest legalny i może zostać (lub nie) oficjalnie zarejestrowany. Konkubinat w Polsce jest „pozbawiony legalnego węzła” i „związki takie (…) nie podlegają żadnej rejestracji”.

W związku z powyższym nie jest możliwa rejestracja kolumbijskiego unión libre w Polsce.

Co to oznacza dla kolumbijskiego stałego partnera, który jest w takim związku z obywatelem Polski? Że w Polsce nie może by traktowany jako prawny partner, nie może ubiegać się o polską wizę małżeńską, nie może na podstawie związku partnerskiego wystąpić o kartę pobytu i musi szukać innych sposobów (np. wiza pracownicza), jeśli jego celem jest zamieszkanie i pracowanie w Polsce. Pisząc kolokwialnie, kolumbijski związek unión libre w Polsce jest po prostu bezużyteczny.

ROZWÓD

„Wiesz, kogo poślubiasz, ale nigdy nie wiesz, z kim się rozwodzisz” – to powiedzenie odnosi się zarówno do par tej samej narodowości, jak i par o różnych paszportach.

Sprawa o tyle się komplikuje w przypadku osób o dwóch różnych narodowościach, że należy się zdecydować prawo kraju, które będzie obowiązywać, jeśli dojdzie do rozwodu. W przypadku małżeństwa decyzję można podjąć w momencie rejestracji kolumbijskiego małżeństwa w Polsce decydując się na prawo międzynarodowe. W przypadku związku partnerskiego, raczej będzie to prawo kolumbijskie, ponieważ to w Kolumbii następuje rejestracja związku konkubenckiego i w Polsce nie jest ono uznawane.

O ile w małżeństwie można się rozwieść bez rozwiązywania wspólnoty majątkowej od razu, to w przypadku unión libre istnieje ograniczenie w czasie.

Małżeństwo

Jak zostało wspomniane wyżej, w momencie podpisania aktu małżeńskiego zawiązuje się wspólnota majątkowa, którą w przypadku rozwodu można rozwiązać i majątek podzielić według obowiązującego prawa i uzgodnień między małżonkami. Do kwoty za wynagrodzenie dla prawnika, trzeba będzie doliczyć podatek.

Kiedy związek małżeński zostaje zlikwidowany, a długi zapłacone, to każdy z nich otrzymuje połowę majątku wynikający ze wspólnoty majątkowej. Jest prawdopodobne, że majątek podatkowy męża zostanie zmniejszony, a żony zwiększony (lub odwrotnie). W zależności od tego jak wyglądała wspólnota majątkowa, każdy z rozwodzących się będzie musiał zapłacić odpowiedni podatek.

Istnieje również opcja, że rozwodzący zdecydują się rozwiązać akt małżeński, ale nie wspólnotę majątkową. Wtedy kontynuują deklarowanie swoich dóbr przed urzędem podatkowym, tak jak do tej pory.

Związek partnerski

Jeżeli unión marital de hecho zostanie rozwiązana przed zawiązaniem się spółki majątkowej (czyli przed upływem 2 lat), to jej rozwiązanie traktuje się jakby była spółką prawną, a zatem w oparciu o kodeks handlowy.

Spółka majątkowa między stałymi partnerami zostaje rozwiązana za obopólną zgodą wyrażoną w akcie publicznym przed notariuszem lub w akcie podpisanym przed ośrodkiem pojednawczym, izbą handlową; wyrokiem sądu i/lub śmiercią jednego lub obu stałych partnerów. Wspomniany akt publiczny nazywa się declaración de disolución de sociedad patrimonial. Rozwiązujący spółkę mają tylko 1 rok na przeprowadzenie tej sprawy, nie warto więc zwlekać z decyzją.

Rozwód partnerów dla ślubu małżeńskiego

Co jeśli para najpierw zdecydowała się wstąpić w związek partnerski, a później chciałaby go zamienić na małżeństwo? Jest to absolutnie możliwe! Wystarczy najpierw rozwiązać unión libre, a następnie wejść w związek małżeński.

PROFESJONALNE DORADZWO W KOLUMBII

Na szczęście minęły już czasy kiedy Polacy i Polki działali po omacku w Kolumbii, próbując się rozeznać w kolumbijskiej biurokracji.

W Kolumbia Online zajmujemy się profesjonalnymi usługami doradczymi z zakresu migracji. Zaufali nam już różni obcokrajowcy z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji.

Z jakich naszych usług możesz skorzystać jesli interesuje cię sformalizowanie związku w Kolumbii? Oto one:

 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego w Kolumbii oraz w Polsce,
 • unión libre expres (wcześniej znane jako union libre online),
 • intercyza,
 • doradztwo w sprawie wyboru i rejestracji nazwiska dla panny młodej i dzieci,
 • rejestracja kolumbijskiego małżeństwa w Polsce,
 • rozwiązanie unión libre,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów w Kolumbii lub w Polsce,
 • wiza małżeńska,
 • zorganizowanie uroczystości ślubnej czy odnowienia przysięgi małżeńskiej w Kolumbii,
 • i wiele innych.

Jeżeli nie wiesz od czego zacząć i potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się przez nasze kanały komunikacyjne.

Zastrzeżenie autorki

Powyższy artykuł został w głównej mierze opracowany w oparciu o prawnicze artykuły ze stron kolumbijskich oraz o przepisy prawne, jednak nie może stanowić podstawy prawnej do jakichkolwiek roszczeń. Artukuł ma na celu ogólne omówienie różnic pomiędzy małżeństwem, a związkiem partnerskim.

Nie jest aspiracją autorki artykułu udzielać porad prawnych, zwłaszcza w przypadku rozwodów. Jeśli para potrzebuje konsultacji prawnej, najlepszym wyjściem będzie zawsze konsultacja z kolumbijskim prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który po zapoznaniu się z osobistą historią, aktywami i pasywami oraz dziećmi rozwodzących się małżonków będzie mógł udzielić najlepszej porady w oparciu o aktualne prawo.

10 sposobów na ślub w Kolumbii

10 sposobów na ślub w Kolumbii

Ślub w liberalnej Kolumbii można zawrzeć aż na 10 sposobów. Niezależnie od wyznawanej (lub nie) religii oraz orientacji seksualnej. Jeśli obydwoje posiadacie polskie obywatelstwo, możecie zawrzeć małżeństwo w Kolumbii nawet dwa razy!

Francia Marquez – Jestem, ponieważ jesteśmy

Francia Marquez – Jestem, ponieważ jesteśmy

Francia Marquez – Jestem, ponieważ jesteśmy

Francia Elena Márquez Mina to afrokolumbijska działaczka na rzecz ochrony środowiska, obrończyni praw człowieka, prawniczka i polityk.

Jest kandydatką na wiceprezydentkę Kolumbii razem z Gustavo Petro jako prezydentem w nadchodzących wyborach 29 maja 2022.

Kopalnia złota na afrokolumbijskim terenie

Francia Márquez urodziła się 1 grudnia 1981 r w Súarez w północnej części departamentu Cauca, na ziemiach wspólnoty afrokolumbijskiej. Ma jedenaścioro rodzeństwa.

Jest matką dwojga dzieci, z których pierwsze urodziła, kiedy miała 16 lat. Pochodzący z Medellin i starszy od niej biologiczny ojciec dziecka pracował w kopalniach w jej mieście. Od Francji dowiedział się, że zostanie ojcem w liście. Następnego dnia wyjechał i nigdy nie wrócił.

Przez całą ciążę Francja musiała pracować w kopalni złota, mimo iż miała wsparcie mamy. Po urodzeniu syna, musiała szybko wrócić do pracy do kopalni, żeby nie umrzeć z głodu.

Doświadczenie w kopalni złota, miejsce, w którym się wychowała i które określiło jej tożsamość zarówno etniczną jak i kobiety, miały wpływ na jej przyszłą działalność jako społecznej liderki.

Nielegalna kopalnia złota w Santander de Quilichao w Cauca. Do wydobycia złota używa się dużych ilości rtęci, powodujących ogromne zanieczyszczenie środowiska.

Obrończyni na rzece Owiec

Francia od 15 roku życia jest aktywistką walczącą o obronę swojego afrokolumbijskiego terytorium.

W latach 1994 – 97 brała udział w procesie oceny wpływu megaprojektu dotyczącego zmiany kierunku rzeki Ovejas (owiec) na tamę Salvajina, na życie (a tym samym na tożsamość etniczną i kulturę) wszystkich członków społeczności w Suárez.

W 2005 roku uczestniczyła w procesie nakładania obowiązku naprawy skutków tamy przez zarządzające przez nie instytucje.

Tama Salvajina

Marsz Turbanów

W 2014 roku zainicjowała ruch, który stał się znany jako Marsz Turbanów (la Marcha de los Turbantes).

Był to ruch prawie stu kobiet, które z La Toma w Cauca przyjechały do Bogoty, domagając się od rządu wycofania tytułów górniczych dotyczących wydobycia złota, które zostały przyznane po brutalnej inwazji paramilitarnej, która praktycznie wypędziła mieszkańców te wsi z ich własnego terytorium.

Francia wraz z innymi społecznymi liderami zdołali powstrzymać nakazy eksmisji i zmusili Trybunał Konstytucyjny do uznania orzeczenia, że La Toma jest terytorium ich przodków. Tytuły górnicze, które zamieniły La Toma w ogromną kopalnię choć nie zostały unieważnione, zostały zawieszone.

Ekologiczy Nobel

Za działania na rzecz La Toma w 2015 roku otrzymała kolumbijską nagrodę w Obronie Praw Człowieka.

W 2018 roku dowiedział się o niej cały świat, kiedy otrzymała Nagrodę Goldmanów, najważniejszą nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska, nazywaną również ekologicznym Noblem.

W 2019 r BBC umieściła ją na liście 100 najbardziej wpływowych i inspirujących kobiet na świecie.

Determinacja

Francja postanowiła zostać prawniczką zaraz po tym jak w 2009 r rozpoczął się proces eksmisji ludzi z terytorium La Toma, ponieważ firmy otrzymały tytuły górnicze na eksploatację terenu. Jako lider społeczny zdała sobie sprawę, że nie wiedziała nawet jak uzyskać prawo do składania petycji. Dostała się na Uniwersytet w Cali, który ukończyła z tytułem prawnika w 2020 r.

10 lat zajęło jej skończenie studiów prawniczych. Powodem były finanse. Jeśli nie miała środków na opłacenie płatnych w większości studiów w Kolumbii, nie mogła studiować. W wywiadach Francja wspomina, że czasami wyprowadzali ją z sali wykładowej, bo miała niezapłacony semestr. Raz nie zapłaciła za studia, bo musiała pokryć rachunek za pogrzeb członka rodziny.

Francja w Hawanie

Po Marszu Turbanów, pod koniec 2014 roku została wysiedlona z rodzinnego miasta ze względu na groźby śmierci, jakie otrzymała po prowadzeniu inicjatyw mających na celu zwalczanie nielegalnego górnictwa na tym terytorium.

Jako wysiedlona w wyniku przemocy zbrojnej została zaproszona do podróży na Kubę w celu prowadzenia działań z delegacjami rządowymi Juana Manuela Santosa a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii – Armią Ludową (FARC-EP) w ramach kolumbijskiego procesu pokojowego.

W procesie uczestniczyła przy stole rozmów pokojowych w Hawanie, opowiadając o tym, w jaki sposób polityczny i gospodarczy konflikt zbrojny w nieproporcjonalny sposób dotknął społeczności afrokolumbijskie, a zwłaszcza czarnoskóre kobiety. Mówiła także o potrzebie zagwarantowania efektywnego udziału narodów etnicznych w procesie osiągnięcia stabilnego i trwałego pokoju.

Międzynarodowa arena

Francia Marquez brała również aktywny udział w innych, podobnych inicjatywach:

 • lipiec 2015 – ochrona liderów społecznych północnej części departamentu Cauca, którzy stale otrzymują groźby śmierci (we wrześniu szwedzka organizacja Diakonia przyznała jej nagrodę dla Rzecznika Praw Obywatelskich),
 • kwiecień 2016 – w Szwajcarii omawiała wyzwania procesu pokojowego oraz prawa afro-kolumbijskich i rdzennych ludów etnicznych,
 • maj 2016 – w Paryżu uczestniczyła na Forum Górnictwa i Dobrych Praktyk, zorganizowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
 • maj i czerwiec 2016: brała udział w strajku Krajowego Zjazdu Rolniczego, Chłopskiego, Etnicznego i Ludowego (Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular). Obecna przy stole politycznym skupiała się na kwestii ofiar,
  2019 – uczestniczyła w forum feministycznym w Europie.

Podczas swoich podróży do Stanów Zjednoczonych, Ekwadoru, Panamy, Meksyku, Kuby, Szwajcarii i Francji uświadamiała międzynarodową społeczność w tematach dotyczących systematycznych naruszeń praw człowieka, którym byli stale poddawani jako naród afrokolumbijski, zwracając także uwagę na opór i walkę aby pozostać na terytoriach afrokolumbijskich przodków. Wypowiadała się także na temat rasizmu w Kolumbii i jak czarne kobiety „są silnie gwałcone, a ich ciała wykorzystywane jako narzędzie wojny”.

Francia na kobiecym forum w Europie

„Chcę być prezydentką tego kraju”

W sierpniu 2020 r. jej tweet zawirował kolumbijską sceną polityczną: „Chcę być prezydentką tego kraju” – napisała.

I tak rozpoczęła się podróż, podczas której zbierała podpisy, aby zmierzyć się w konsultacjach koalicji Pacto Histórico z Gustavo Petro i zbierała fundusze na kampanię.

Jej ruch nazywa się „Jestem, ponieważ jesteśmy” (Soy porque somos) i opiera się filozofii Ubuntu, systemie etycznym skupiającym się na związku między ludźmi, solidarności i pomocy bliźniemu.

W marcu 2022 r., podczas wyborów do kolumbijskiego Kongresu, uzyskała ponad 780 000 głosów w konsultacjach w sprawie wyboru kandydata koalicji na prezydenta. Tym samym uzyskała drugi wynik po Gustawie Petro i zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich konsultacji na arenie krajowej.

Praktycznie wszystkie kolumbijskie media, jak i Forbes Colombia czy CNN en Español uznały ją za „rewelację wyborczą”.

Gustavo Petro i Francia Marquez jako oficjalni kandydaci na prezydenta i wiceprezydentkę Kolumbii

Afrykańskie desenie zamiast smutnych garsonek

Francia Marquez złamała wszelki schemat neutralności w sposobie ubierania się, który cechuje inne kobiety w polityce. Przykładem takiego stereotypu może być Kamala Harris, obecna wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych, która ma pochodzenie hindusko-jamajskie. Kamala, mimo iż reprezentuje społeczność afro, ubiera się w jednokolorowe garsonki.

Francia zmieniła wszystko: neutralne kolory zamieniła na żywe, a klasyczny styl wyrzuciła ze swojej szafy (choć może nigdy go nie miała).

Zamiast telefonu do znanej projektantki mody Silvia Tcherassi, skontaktowała się z młodym projektantem Estebanem Sinisterra Paz, właścicielem marki Esteban African i poprosiła go o zaprojektowanie dla niej strojów.

Program polityczny

Jej program polityczny obraca się wokół redystrybucji bogactwa, godności, sprawiedliwości i praw. Chce zatrzymać wojnę i promować inny model ekonomiczny, w którym dominuje życie.

Śledź z nami wybory 2022!

Tłumaczymy wybory do kongresu i na prezydenta w Kolumbii!

Kliknij po więcej info!

PODOBNE ARTYKUŁY

15 rzeczy, jakich turysta nie powinien robić w Kolumbii

15 rzeczy, jakich turysta nie powinien robić w Kolumbii

15 rzeczy, jakich turysta nie powinien robić w Kolumbii

Znane powiedzenie mówi, że „jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”. Czego nie powinieneś robić według kolumbijskiego savoire vivre?

Oto 15 najczęstszych wpadek popełnianych przez turystów w Kolumbii:

1. Przywoływać postać Pablo Escobara

Kolumbia to nie serial „Narcos”, ani Pablo Escobar. Kolumbijczycy nie są dumni ani z jednego, ani z drugiego.

Jeżeli nie chcesz zrazić do siebie lokalnych ludzi, lepiej unikaj tematu narkotykowego barona z ledwo co poznaną osobą.

W zamian powiedz komplement na temat kolumbijskiej przyrody i zyskaj kolejnego przyjaciela.

2. Kupować i zażywać kokainę

Żarty o kokainie są tak samo niemile widziane, jak pytanie Kolumbijczyków o jej zakup. Pomijając już sam fakt, ile ludzkich tragedii narkotyk spowodował w Kolumbii, naprawdę nie należy dokładać się do jeszcze większego cierpienia.

Zamiast kokainy lepiej spróbować naparu z liści koki, który postawi na nogi po długim jet lagu spowodowanym podróżą.

3. Dawać papaję

Owoce papaji rosną na pniu drzewa i są dostępne na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba się nagimnastykować, aby zabrać owoc z drzewa.

Dać papaję w Kolumbii znaczy to samo co zostać łatwym łupem dla złodziejaszków.

W trakcie podróży po kraju unikaj chodzenia z telefonem w ręku czy noszenia drogiego aparatu fotograficznego na szyi.

W restauracjach i innych punktach gastronomicznych zawsze miej na oku swoje rzeczy osobiste.

Nie trzymaj dużej ilości gotówki w portfelu.

ksiazka z napisaem kolumbia na deskach kolorowego stołu

4. Zakładać, że pogoda jest słoneczna przez cały dzień

Większość turystów nie rozumie specyfiki tropikalnego kraju. Momentalnie pogarsza się humor, jeśli wakacyjny pobyt zostaje zakłócony przez nawet krótki deszcz. Od Kolumbii oczekuje się palącego przez 12h słońca, zero deszczu i zarazem bujnej zielonej przyrody. Gorące słońce i ulewy są esencją kraju położonego na równiku, a takim państwem jest Kolumbia.

Ulewy są mocne, ale krótkotrwałe. W zależności od części Kolumbii deszcze mogą występować nawet codziennie. Zamiast czuć się obrażonym na pogodę, lepiej skorzystać z okazji, wejść do pobliskiej kawiarni i poobserwować zachowania tubylców.

5. Narzekać na zimny klimat w stolicy kraju

Południowoamerykański kraj posiada wszystkie możliwe klimaty dostępne w ciągu jednego dnia.

To, w jakim klimacie się znajdujesz, zależy od wysokości nad poziomem morza. Im wyżej, tym zimniej.

W Cartagenie (na wybrzeżu) jest gorąco, w Medellín (1495 m) jest ciepło, a w Bogocie (2600 m) jest chłodno.

Narzekanie na zimny klimat w stolicy kraju jest w złym tonie i męczące dla bogotańczyków. Lepiej przygotować się właściwie do wyjazdu zapoznając się z klimatem panującym w Kolumbii i odpowiednio szykując bagaż.

wieża katedry podczas zachodu słońca

6. Nie zastosowanie się do powitalnej etykiety

Zanim w Kolumbii rozpoczniesz rozmowę, musisz się przywitać. Buenos dias, buenas tardes czy hola, po którym należy zapytać ¿como estás? – jak się masz – to podstawa i absolutne minimum, zanim przejdziesz do sedna sprawy.

Jeżeli wparujesz na recepcję hotelu i twoimi pierwszymi słowami będzie dlaczego nie ma ciepłej wody, zostaniesz po prostu uznany za niegrzecznego.

7. Być agresywnym, w złym humorze, krytykować i narzekać

Kolumbijczycy jako naród są taktowni, nie narzekają i nie chcą pokazywać innym, że są w złym humorze. Kolumbijczyk unika również konfrontacji. Dlatego też negatywne zachowania nie są mile widziane ani wśród mieszkańców, ani u turystów. Należy być uśmiechniętym i pogodnym – w Kolumbii todo está bien – wszystko jest w porządku.

Jak ognia należy unikać bycia agresywnym. Krytyka jest niemile widziana lub jeśli musisz się rozładować – ogranicz ją do absolutnego minimum, odpowiednio dobierając swoje słowa.

Wykłócanie się o swoją rację w Kolumbii naprawdę nie ma sensu. Nie tylko nie zostaniesz zrozumiany, ale jeszcze zakwalifikowany jako grosero/a czyli niegrzeczny, źle wychowany.

W zamian lepiej wziąć głęboki oddech i policzyć do dziesięciu. Najlepiej od tyłu.

8. Oczekiwać, że wszędzie wypije się pyszną kawę

Choć Kolumbia słynie z wyśmienitej delikatnej kawy, trzeba dobrze się nachodzić, aby taką na miejscu wypić. Najlepsza kolumbijska kawa idzie bowiem na eksport.

W związku z tym w wiekszości miejsc pije się złej jakości kawę w postaci napoju tinto. Palona w wysokich temperaturach i z dużą ilością cukru, który ma zabić gorzki smak.

Dlatego też, jeśli chcesz uniknąć picia niedobrej kawy, spytaj jakiej jest marki. Jeśli usłyszysz Sello Rojo czy Aguila Roja – lepiej poproś o gorącą czekoladę lub sok. Od niedobrej kawy nie uchronisz się nawet w cztero i pięciogwiazdkowych hotelach, więc warto pytać, jeśli kubki smakowe ci miłe.

Słabą jakości kawę sprubujesz w popularnych kawiarniach Juan Valdez oraz Starbucks. O lepsze kawiarnie najlepiej zapytać lokalsów lub polskich rezydentów na Polacy w Kolumbii.

osoby pijące kawę przy barze

9. Łapać taksówkę prosto z ulicy

Jeżeli wyglądasz jak typowy gringo i słabo mówisz po hiszpańsku to z góry dajesz papaję (patrz punkt 3).

Może się zdarzyć, że zostaniesz potencjalną ofiarą taksówkarza, który zarząda wyższej kwoty za przejazd. Największe prawdopodobieństwo jest w nocy od piątku do niedzieli, kiedy turyści wracają podchmieleni z barów.

Aby twoja podróż była bezpieczna, zamów taksówkę przez aplikację tak, aby przejazd został zarejestrowany w systemie.

10. Nie nosić ze sobą gotówki i drobnych nominałów

O ile w dużych miastach płacenie kartą jest bezproblemowe, o tyle można mieć z tym problem w pozostałych częściach kraju.

Dobrze ze sobą nosić rozsądne ilości gotówki i warto mieć małe nominały: po 2, 5, 10 i 20 tysięcy pesos.

Jest nietaktem wręczenie taksówkarzowi 50 tysiąca pesos, jeżeli przejazd kosztował o wiele mniej.

tysiąc kolumbijskich pesos w kieszeni dżinsów

11. Uprawiać seks z nieletnimi

W całej Kolumbii tępi się prostytucję z nieletnimi, ponieważ ten proceder jest wciąż oferowany jako forma lokalnej, choć nielegalnej turystyki. 

Bądź osobą odpowiedzialną i odmów, jeśli ci zaproponują.

12. Mówić Columbia, zamiast Colombia

It’s Colombia, not Columbia!

Kolumbijczycy są bardzo wrażliwi, jeśli słyszą, że ktoś mówi o ich kraju Columbia.

Niestety ten błąd dotyczy nie tylko angielskojęzycznych gringos, ale zdarza się to również Polakom, pewnie z tego powodu, że po polsku Kolumbia jest przez „u”.

Zapamiętaj, że zarówno po hiszpańsku jak i po angielsku mówimy – COLOMBIA.

czarna koszulka z napisem it´s colombia not columbia

13. Oczekiwać, że wszyscy Kolumbijczycy mówią po angielsku

W Kolumbii językiem urzędowy jest hiszpański oraz języki autochtoniczne używane na poszczególnym terytoriach.

Językiem angielskim można się bez problemu posługiwać na wyspie San Andres, gdzie jest oficjalnym językiem.

W pozostałej kontynentalnej części kraju znakomita większość mieszkańców mówi głównie i przede wszystkim po hiszpańsku. Jest zatem błędem oczekiwać od Kolumbijczyków, że powinni mówić po angielsku.

W zamian warto podszkolić się z podstaw hiszpańskiego przed podróżą lub na miejscu korzystać np. z aplikacji jak Tłumacz Google, które mają opcję tłumaczenia rozmów na żywo.

14. Spodziewać się punktualności

Punktualność nie jest wartością cenioną w Kolumbii. Chciałoby się powiedzieć „czas nie zając, nie ucieknie”, bo taka koncepcja czasu przyświetla właściwie wszystkim kulturom latynoamerykańskim.

Jeżeli osoba nie przyszła na spotkanie lub autobus przyjechał późno po wyznaczonym czasie – zrelaksuj się… to się stanie, tylko nie wiadomo, kiedy. Czas nie jest najważniejszy. MañanaAhorita

Spotkania z lokalsami potwierdza się do ostatniej minuty. Jeżeli umówiłeś się z kimś na spotkania parę dni wcześniej, lepiej upewnij się na godzinę przed spotkanie, że na pewno na nie dotrze.

15. Chodzić w klapkach i krótkich spodenkach w Bogocie

Turyści opuszczający lotnisko El Dorado w klapkach i krótkich szortach narażają się na podniesione brwi lub pobłażliwe uśmieszki wśród bogotańczyków. Dlaczego? Bo Bogota to nie nadmorski kurort lecz wysokogórskie miasto (2600 m) o chłodnym klimacie.

Cachaco czy rolo – czyli mieszkaniec stolicy – chodzi dobrze ubrany w obowiązkowo zakrytych butach. Nigdy nie zakłada szortów, tylko długie spodnie, chroniąc przed porannym i wieczornym chłodem.

czyszczenie butów na ulicy
E-przewodnik

E-przewodnik

Travel Tips

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wiza M – RENTIER (2022)

Wiza M – Rentier skierowana jest do obcokrajowców, którzy osiągają stałe zyski z posiadanego majątku (np. nieruchomości) lub posiadanych praw, np. nieruchomości, akcje i obligacje, lokaty bankowe, surowce, tantiemy.

Wiza M – Rentier należy do wiz długoterminowych (M-migrante) i jest skierowana do osób zainteresowanych zamieszkaniem w Kolumbii przynajmniej przez kilka lat lub zainteresowanych wizą rezydencką w przyszłości.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 230 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 3 lat.

zalety

 • pozwala na legalny pobyt w Kolumbii,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku,
 • po 5 latach można starać się o wizę R rezydencką.

wady

 • okres ważności jednokrotnie wydanej wizy wynosi od 1 do 3 lat,
 • aby nie stracić wizy, należy przebywać w Kolumbii minimum 180 dni w ciągu 365 dni.

„Chciałbym wyrazić moje ogromne zadowolenie ze skorzystania z usług KOLUMBIA ONLINE.

Kilka miesięcy temu znalazłem się w beznadziejnej sytuacji i sam nie wiedziałem co dalej robić. Wtedy napisałem do KOLUMBIA ONLINE z moim problemem, odpowiedź dostałem błyskawicznie, a co więcej jeszcze tego samego dnia zaczęli działać!

Gonił mnie czas, a z dnia na dzień, co chwilę wychodziła kolejna komplikacja, ale pracownicy tej agencji butikowej wszystkim się zajęli i zaraz proponowali kolejne rozwiązania.

Naprawdę mieliśmy świetny kontakt, odpisują szybko, zwięźle i konkretnie! Miałem milion pytań po drodze, na każde odpowiedzieli ze stoickim spokojem. W moim przypadku zaproponowali mi nawet kilka rozwiązań, zajęli się wszystkim od początku do końca.

Wiedzą dokładnie jakie dokumenty mogą być wymagane i informują wcześniej, co daje więcej czasu na ich skompletowanie! Skorzystałem z usługi wizowej. Nie dość, że traktują każdego klienta indywidualnie to w dodatku wyciągną Cię z najgorszej sytuacji i załatwią wszystko bez stresu.

Widać, że osoby tam pracujące są kompetentne i znają każdy przepis kolumbijskiego prawa i są z nimi na bieżąco. Po kilku tygodniach jestem szczęśliwym posiadaczem nowej wizy. Niewątpliwie polecam!”

Mateusz | POLSKA | Mieszka w Bogocie

Wiza M - pracownicza

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie.

dokumenty dodatkowe

Inne dokumenty, które zażąda urzędnik badający wniosek.

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wszystko o wizie dla stażysty i praktykanta w Kolumbii: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wiza M – emeryt (2022)

Wiza M – Emeryt skierowana jest do obcokrajowców, którzy posiadają państwową i/lub prywatną emeryturę wydaną przez kraj, którego są obywatelem.

Wiza M – Emeryt należy do wiz długoterminowych (M-migrante) i jest skierowana do osób zainteresowanych zamieszkaniem w Kolumbii przynajmniej przez kilka lat lub zainteresowanych wizą rezydencką w przyszłości.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 230 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 3 lat.

zalety

 • pozwala na legalny pobyt w Kolumbii,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku,
 • po 5 latach można starać się o wizę R rezydencką.

wady

 • okres ważności jednokrotnie wydanej wizy wynosi od 1 do 3 lat,
 • aby nie stracić wizy, należy przebywać w Kolumbii minimum 180 dni w ciągu 365 dni.

„Chciałbym wyrazić moje ogromne zadowolenie ze skorzystania z usług KOLUMBIA ONLINE.

Kilka miesięcy temu znalazłem się w beznadziejnej sytuacji i sam nie wiedziałem co dalej robić. Wtedy napisałem do KOLUMBIA ONLINE z moim problemem, odpowiedź dostałem błyskawicznie, a co więcej jeszcze tego samego dnia zaczęli działać!

Gonił mnie czas, a z dnia na dzień, co chwilę wychodziła kolejna komplikacja, ale pracownicy tej agencji butikowej wszystkim się zajęli i zaraz proponowali kolejne rozwiązania.

Naprawdę mieliśmy świetny kontakt, odpisują szybko, zwięźle i konkretnie! Miałem milion pytań po drodze, na każde odpowiedzieli ze stoickim spokojem. W moim przypadku zaproponowali mi nawet kilka rozwiązań, zajęli się wszystkim od początku do końca.

Wiedzą dokładnie jakie dokumenty mogą być wymagane i informują wcześniej, co daje więcej czasu na ich skompletowanie! Skorzystałem z usługi wizowej. Nie dość, że traktują każdego klienta indywidualnie to w dodatku wyciągną Cię z najgorszej sytuacji i załatwią wszystko bez stresu.

Widać, że osoby tam pracujące są kompetentne i znają każdy przepis kolumbijskiego prawa i są z nimi na bieżąco. Po kilku tygodniach jestem szczęśliwym posiadaczem nowej wizy. Niewątpliwie polecam!”

Mateusz | POLSKA | Mieszka w Bogocie

Wiza M - pracownicza

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie.

dokumenty dodatkowe

 • zaświadczenie, które potwierdza przyznanie emerytury w postaci miesięcznych wypłat na rzecz cudzoziemca ubiegającego się o wizę w wysokości nie mniejszej niż trzy (3) aktualne ustawowe miesięczne wynagrodzenia minimalne Kolumbii, wystawione przez właściwy podmiot lub placówkę dyplomatyczną lub konsularną kraju, w którym cudzoziemiec uzyskał akredytowaną emeryturę w Kolumbii.

Inne dokumenty, które zażąda urzędnik badający wniosek.

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wszystko o wizie dla stażysty i praktykanta w Kolumbii: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

error: Content is protected !!