G-ZV8CDPDQDW

Wiza M – małżeńska lub konkubencka (2022)

Wiza M – Małżeńska lub konkubencka skierowana jest do obcokrajowców, którzy są związku małżeńskim lub partnerskim, zarejestrowanym w Kolumbii lub w innym państwie.

Należy do wiz długoterminowych (M – migrante) i skierowana jest do obcokrajowców pragnących osiąść w Kolumbii. Wśród tej kategorii, wiza małżeńska jest najlepszą wizą, którą może posiadać obcokrajowiec.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 230 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 3 lat.

zalety

 • idealna wiza dla obcokrajowca w związku małżeńskim (matrimonio) lub w konkubinacie (unión marital de hecho) z obywatelem Kolumbii (pary tej samej lub różnej płci),
 • nie ma ograniczeń w pracy, pod warunkiem, że jest to praca legalna i przy spełnieniu wymogów dotyczących zawodów chronionych,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku,
 • po 2 latach można starać się o wizę R rezydencką.

wady

 • pierwsza wiza jest przeważnie wydawana na okres do 1 roku,
 • wniosek wizowy wymaga bardzo złożonej i szczegółowej dokumentacji,
 • aby nie stracić wizy, należy przebywać w Kolumbii minimum 180 dni w ciągu 365 dni.

„Jestem bardzo szczęśliwa z mojego doświadczenia z KOLUMBIA ONLINE.

Aleksandra była niezwykle pomocna i cierpliwa w rozwiązywaniu wszystkich problemów, które miałam; również z powodu pandemii z powodu której byłam w Kolumbii nielegalnie.

Przeprowadziła mnie przez cały proces od nielegalnego pobytu z nieważnym paszportem, poprzez uzyskanie nowego paszportu, salvoconducto, a później przedłużenie salvoconducto, przygotowując dla mnie wszystkie dokumenty do otrzymania wizy.

A kilka tygodni później zostałam posiadaczką wizy na 2 lata!

Dziękuję za wszystko Aleksandra i Carlos!”

Laura | CZECHY | Mieszka w Palomino

Wiza M - Małżeńska

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie,
 • akt małżeństwa lub unión marital de hecho,
 • wniosek o wizę podpisany przez małżonka,
 • pełnomocnictwo do wnioskowania o wizę podpisane przez małżonka
 • kopia cédula de extranjería.

dokumenty dodatkowe

 • różne dokumenty potwierdzające istnienie pożycia w związku.

Inne dokumenty, które zażąda urzędnik badający wniosek.

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

error: Content is protected !!