G-ZV8CDPDQDW

10 SPOSOBÓW NA ŚLUB W KOLUMBII

Ślub w liberalnej Kolumbii można zawrzeć aż na 10 sposobów, niezależnie od wyznawanej (lub nie) religii oraz orientacji seksualnej.

Polscy obywatele mają do wyboru kilka możliwości sformalizowania związku partnerskiego w Kolumbii. Niektóre opcje pokrywają się z prawem polskim, ale bardziej liberalne rozwiązania już nie.

Jakie są różnice pomiędzy ślubami, jakie są wymagane dokumenty i czy wszystkie śluby można potem zarejestrować w Polsce?

Przyjrzyjmy się 10 sposobom sformalizowania związku w południowoamerykańskim kraju.

Podzieliłam je na trzy rodzaje: śluby urzędowe, równouprawnione i religijno-duchowe.

Śluby urzędowe

1 – Ślub konsularny

Ślub cywilny w ambasadzie Polski w Kolumbii może wziąć para, która posiada polskie obywatelstwo.

Podobnie jak w Polsce są potrzebne akty urodzenia oraz zaświadczenie o stanie wolnym (lub akt potwierdzający rozwód).

Przysięgę ślubną składa się przed konsulem. Jeśli panna młoda planuje zmianę nazwiska i rozważane jest posiadanie dzieci, konsul pomoże w dokumentacji związanej z jego zmianą oraz wybraniem nazwiska dla dzieci.

Dla kogo ślub w konsulacie?

Dla osób, które nie chcą dużej uroczystości w Polsce, które poszukują niestandardowych rozwiązań, które marzą o ślubie w Ameryce Południowej i obydwoje są Polakami.

Jeżeli jednak twoja druga połówka legitymuje się dowodem kolumbijskim i chcecie zalegalizować związek w Kolumbii, to macie do wyboru różne opcje. Przyjrzyjmy się im.

2 –  Ślub cywilny

Ślub cywilny (matrimonio civil) w Kolumbii może wziąć obywatel tego kraju z innym Kolumbijczykiem lub z obcokrajowcem, np. z Polakiem. Związek formalizuje się u notariusza (notaría) i para staje się wedle kolumbijskiego prawa cónyuges, czyli małżonkami. 

Polski obywatel musi posiadać paszport oraz udokumentować legalny pobyt w kraju (turystyczne pozwolenie na pobyt tymczasowy lub wizę) oraz dostarczyć akt urodzenia i zaświadczenie o stanie wolnym – obydwa dokumenty muszą posiadać apostillę i być przysięgle przetłumaczone na hiszpański.

Zagraniczny ślub cywilny powinien zostać zarejestrowany w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), ponieważ nie jest to automatycznie odnotowane w Polsce. Nazywa się to transkrypcją. Można jej dokonać w USC osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub wystąpić z wnioskiem o rejestrację u konsula RP w Bogocie.

Jeśli stroną w ślubie jest Polka i planuje zmianę nazwiska, to ten fakt powinien zostać odnotowany przed polskim konsulem, z racji tego, że tylko urzędnik polskiego prawa może zmienić polskie nazwisko. Polka nie może dokonać zmiany swojego nazwiska przed kolumbijskim notariuszem. Więcej o zmianie nazwiska napiszę w innym artykule.

3 –  Kohabitacja lub konkubinat czyli legalny związek partnerski

W Kolumbii bardzo popularną opcją dla wielu par jest zalegalizowanie związku, bez wchodzenia w układ małżeński.

Mowa tu o związku partnerskim, który można nazwać konkubinatem lub kohabitacją. W Kolumbii nosi nazwę unión marital de hecho – kolokwialnie znane również jako unión libre – to poświadczenie, że para mieszka razem ze sobą tworząc małą komórkę społeczną. Związek jest legalny i podlega prawu kolumbijskiemu. Osoby, które wiążą się unión libre nie są nazywani małżeństwem (conyugés) tylko stałymi partnerami/towarzyszami (compañeros permanentes).

Związek unión libre można zarejestrować u notariusza, w ośrodku pojednawczym centro de conciliación lub przed sędzią rodzinnym. Wymagany jest dokument tożsamości oraz akt urodzenia w przypadku obcokrajowca.

Tak zarejestrowany związek daje podstawę o ubieganie się o wizę M w kategorii cónyuge/compañero permanente.

Należy dodać, że związki partnerskie nie są uznawane przez polskie prawo i nie wywołują w Polsce skutków prawnych. Nie zachodzi potrzeba rejestracji związku w USC czy zmiany nazwiska, ponieważ parter nie jest uznawany za małżonka.

Śluby równouprawnione
(osób tej samej płci, par homoseksualnych, LGBT)

Kolumbia jest jednym z krajów na zachodniej półkuli o najbardziej liberalnej polityce dla homoseksualistów już od ponad 40 lat. Osoby tej samej płci mogą otwarcie zawierać związki, małżeństwa, adoptować dzieci i wstępować do sił zbrojnych.

Prawo nie rozróżnia stosunków seksualnych między osobami tej samej płci od 1980 r. Wiek przyzwolenia na rozpoczęcie inicjacji seksualnej jest taki sam jak dla par heteroseksualnych i wynosi czternaście lat.

Pary homoseksualne w Kolumbii mogą zarejestrować związek partnerski lub wziąć ślub cywilny. W każdej z tych opcji do legalizacji związku może przystąpić Kolumbijczyk z obcokrajowcem.

Dokumenty, jakie są wymagane do rejestracji ślubu równouprawnionego, są identyczne z tymi dla par heteroseksualnych.

Ślub homoseksualnej pary na karaibskiej plaży na wyspach San Andres.
@saiweddings

4 – Ślub cywilny – małżeństwo równouprawnione

Od 2016 roku związki osób tej samej płci są w Kolumbii legalne wyrokiem Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu napisał, że „wszyscy ludzie mają wolność samodzielnego wyboru i założenia rodziny w zgodzie z własną orientacją seksualną […] korzystając z równego traktowania na mocy Konstytucji i prawa”.

Dlatego też pary homoseksualne mogą u notariusza odbyć pełną ceremonię ślubu cywilnego. Choć przebieg ceremonii i aktu ślubu są identyczne jak dla par heteroseksualnych, to przyjęło się ten akt nazywać małżeństwem równouprawnionym (matrimonio igualitario).

Homoseksualny Polak lub Polka może zawrzeć małżeństwo równoprawne w Kolumbii z kolumbijskim obywatelem. Nie będzie ono uznane przez polskie prawo, ze względu na brak takiej opcji w Polsce. Dlatego też nie jest potrzebna rejestracja ślubu w USC.

5 – związek partnerski równouprawniony

Unión marital de hecho dla par homoseksualnych w Kolumbii zostało zaakceptowane wyrokiem Sądu Najwyższego w lutym 2007 roku.

Zarejestrowanie związku kohabitacyjnego w Kolumbii jest możliwe, gdy jeden z partnerów ma obywatelstwo polskie. Podobnie jak dla par heteroseksualnych, jest to potwierdzenie, że para tworzy małą jednostkę społeczną, bez zawierania związku małżeńskiego.

Śluby duchowo – religijne

Ceremonia ślubna przeprowadzana przez mamo społeczności Tayrona w górach Sierra Nevada de Santa Marta.
@mamancana

6 – Ślub wyznaniowy (religijny)

Ślub wyznaniowy to zawarcie małżeństwa przed duchownym religii czy wyznania, z którym duchowo identyfikuje się para. Taki ślub cechuje się unikatowymi rytuałami i obrzędami. Aby przyjąć ślub wyznaniowy mogą być potrzebne różne dokumenty, w zależności od wymagań danego wyznania.

W Kolumbii oprócz kościoła katolickiego, protestanckiego czy ewangelickiego jest zarejestrowanych setki innych kościołów oraz wierzeń.

Warto zauważyć, że w Kolumbii każda społeczność autochtoniczna też posiada swoje obrzędy ślubne związane z religią lub wierzeniami, jakie są przyjęte w danej społeczności.

7 – Ślub katolicki

Ze wszystkich ślubów wyznaniowych najbardziej znany jest ten katolicki. W kolumbijskiej parafii do katolickiego ślubu może przystąpić Polka z Kolumbijczykiem lub Polak z Kolumbijką.

Jednym z wymaganych dokumentów jest metryka chrztu z sakramentem bierzmowania, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz pozwolenie polskiego proboszcza na ślub parafianina w parafii kolumbijskiej. Dokumenty muszą być odpowiednio poświadczone i przetłumaczone na język hiszpański.

Odpowiednio przygotowane dokumenty pozwolą na rejestrację kolumbijskiego ślubu katolickiego w polskiej parafii.

8 – Ślub wyznaniowo – cywilny

Zgodnie z Konstytucją Polityczną Kolumbii z 1991 r. małżeństwa religijne mają skutki cywilne. Aby jednak doszło do zarejestrowania ślubu wyznaniowego u notariusza, kościoły muszą spełnić pewne wymagania. W tym momencie, oprócz religii katolickiej, ewangelickiej i protestanckiej takie wymogi spełnia kilkadziesiąt innych kościołów w Kolumbii.

Jeżeli interesuje cię jakieś konkretne wyznanie, skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego.

9 – Ślub konkordatowy (katolicko – cywilny)

Ślub w kościele katolickim w Kolumbii spełnia wymogi prawne do bycia zarejestrowanym jako ślub cywilny. Pierwsza umowa konkordatu pomiędzy Kolumbią a Państwem Watykańskim została podpisana w 1887 roku i odnowiona w 1973 r. Od nazwy umowy konkordatu bierze się nazwa ślubu konkordatowego, czyli katolicko-cywilnego.

Ślub kościelny w Kolumbii może zawrzeć Kolumbijczyk z cudzoziemcem, a następnie zarejestrować związek u notariusza, aby miał skutek ślubu cywilnego.

Następnie obydwa śluby należy zarejestrować w Polsce: cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), a kościelny w parafii.

W Kolumbii bardzo popularne jest zawieranie ślubu nie w samym kościele, ale w romantycznej kaplicy, gdzieś na obrzeżach miasta, na wsi lub nawet na prywatnej posiadłości, która posiada kapliczkę.

10 – Ślub symboliczno – duchowy

Śluby religijne kojarzą nam się z romantycznym, radosnym wydarzeniem, które dzielimy wspólnie z najbliższymi.

Śluby odbywające się w ambasadzie, u notariusza czy w izbie handlowej pozbawione są czaru i magii romantycznego ślubu. Dodatkowo para może być niewierząca lub wyznawać różne religie. A co z parami osób tej samej płci, Polakami, którzy dopiero co wzięli ślub w ambasadzie, czy nawet dwoma obcokrajowcami, którzy chcą w Kolumbii celebrować swoje szczęście poprzez połączenie swoich dusz?

W Kolumbii, kraju realizmu magicznego, wszystko jest możliwe. Również mistyczno-duchowy ślub, o którym nie śniło się nawet scenarzystom polskich seriali.

W Kolumbii istnieje wiele scenariuszy takich ślubów, do którego można dobrać sobie dowolny krajobraz i dopisać scenariusz takiego ślubu, włączając w to rytuały czy ceremonię, która jest bliska młodej parze. Śluby symboliczne wybierają pary homoseksualne. Urzędnikiem przewodzącym ceremonią może też być kobieta. Ślub symboliczno-duchowy może być także zorganizowany parze polskiej.

Jedną z mistycznych opcji ślubu duchowego jest zawierzenie ceremonii szamanowi społeczności tubylczej. Para symbolicznie jednoczy swoje życie zgodnie z tradycyjnymi rytuałami w otoczeniu przyrody. To może być duchowy ślub w otoczeniu kolumbijskiej dżungli amazońskiej z rytuałami społeczności Tikuna lub na stokach Sierra Nevada de Santa Marta lub plaży, gdzie ceremonię odprawi przewodnik duchowy Arhuaco czy Kogui.

jak zaplanować ślub w Kolumbii

Jeśli planujesz ślub w Kolumbii, to warto zacząć o tym myśleć już kilka miesięcy wcześniej. Zwłaszcza, jeśli twoim celem jest wiza małżeńska w Kolumbii, a w roku kalendarzowym możesz przebywać bez wizy tylko 6 miesięcy.

Wszystkie dokumenty sprowadzone z Polski mają ważność 3 miesięcy, liczonej od daty wydania. Czas na zapowiedzi przedślubne też się różni w zależności od typu ślubu. Ślub duchowy u szamanów warto zacząć rezerwować min. 6 miesięcy wcześniej.

Skorzystaj z naszych usług Kolumbia Bez Stresu, oddając się w ręce specjalistów, którzy poprowadzą cię za rękę przez cały proces ślubu, wymagane dokumenty i ich odpowiednie przygotowanie oraz rejestrację w urzędach w Kolumbii oraz w Polsce, zachowując odpowiednie terminy czasowe.

Możemy cię także wspomóc przy planowaniu i organizacji ślubu symboliczno-duchowego. Skontaktuj się!

Odkryj Kolumbię

przewodnik o Kolumbii w kieszeni spodni mężczyzny
kolorowe kwiaty zawieszone na białej ścianie domu przy ulicy
uśmiechnięta kobieta zbiera owoce kawy
kamienna rzeźba przedstawiająca ptaka z parku san augustin
roześmiani kibice kolumbijscy w narodowych barwach
error: Content is protected !!