G-ZV8CDPDQDW

Wiza v biznesowa (2022)

Wiele osób podróżuje do Kolumbii w celach biznesowych otwierając sobie wrota nowych szans na sukces. Otwarcie nowego rynku wymaga częstego pobytu w nowym kraju i podróży oraz organizacji swojego życia na miejscu.

Wiza biznesowa należy do kategorii wiz krótkoterminowych (v – visitante) i pozwala obcokrajowcowi na większą niezależność w Kolumbii niż pobyt bezwizowy (tzw. wiza turystyczna).

Jest to idealne rozwiązanie dla osoby, która dopiero rozpoznaje rynek kolumbijski lub rozpoczyna pierwszy etap działalności gospodarczej, bez potrzeby uzyskania wizy o bardziej zaawansowanych wymaganiach (jak np. wiza M przedsiębiorcy czy wiza R inwestora zagranicznego).

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 245 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 2 lat.

zalety

 • prowadzenie negocjacji handlowych, badań rynku, planów lub procedur inwestycji bezpośrednich,
 • zakładanie spółek w izbach handlowych, zawieranie umów handlowych czy reprezentowanie spółek,
 • rejestracja własności intelektualnej i marek,
 • rejestracja produktów,
 • rejestracja w urzędzie skarbowym,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku.

wady

 • można przebywać w Kolumbii tylko 180 dni w ciągu 365 dni ważności wizy,
 • nie liczy się do wizy rezydenta oraz obywatelstwa.

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie.

W przypadku złożenia wniosku osobiście, indywidualnie lub przy wsparciu i sponsorowaniu osoby fizycznej:

 • pismo podpisane przez wnioskodawcę lub osobę sponsorującą wniosek, które zawiera: pełną identyfikację wnioskodawcy lub osoby obsługującej wizę, wyjaśnienie związku z cudzoziemcem i przyczynę podróży,
 • pismo o odpowiedzialności ekonomicznej za koszty pobytu i podróży osobistej lub zagranicznej.
 • wyciągi bankowe wnioskodawcy z ostatnich 6 miesięcy.

W przypadku złożenia wniosku przy wsparciu jednej lub kilku osób prawnych:

 • pismo podpisane przez prawnego przedstawiciela instytucji lub firmy zawierające: nazwę instytucji lub firmy, NIT (jeśli prawnie utworzona w Kolumbii) i dane kontaktowe; pełną identyfikację cudzoziemca zgodą z paszportem; aktywność, czas trwania i planowany harmonogram pobytu w Kolumbii; związek z obcokrajowcem i opis jego kwalifikacji,
 • oświadczenie o odpowiedzialności ekonomicznej za koszty pobytu i podróży za granicę.

dokumenty dodatkowe

Inne dokumenty, które zażąda urzędnik badający wniosek.

Samemu trudno przewidzieć jakie to będą dokumenty, dlatego też jest zalecane złożenie wniosku z agencją, która ma większe doświadczenie w reagowaniu na tego typu sytuacje. 

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wszystko o wizie dla stażysty i praktykanta w Kolumbii: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

error: Content is protected !!