G-ZV8CDPDQDW

Wiza M – przedsiębiorca (2022)

Wiza M – Przedsiębiorca skierowana jest do obcokrajowca, który jest zainteresowany otworzeniem własnej firmy w Kolumbii lub chce zainwestować w istniejący już biznes jako wspólnik.

Wiza M – Przedsiębiorca jest dobrą opcją dla tych osób, które nie spełniły wymogów do wizy M – Nieruchomości czy wizy R – Inwestor Zagraniczny.

Wiza M – Przedsiębiorca należy do wiz długoterminowych (M-migrante) i jest skierowana do osób zainteresowanych zamieszkaniem w Kolumbii przynajmniej przez kilka lat lub zainteresowanych wizą rezydencką w przyszłości.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 230 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 3 lat.

zalety

 • pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Kolumbii jako właściciel firmy,
 • pozwala na legalną pracę w firmie, w której jest się współwłaścicielem z innym wspólnikiem (Kolumbijczykiem lub obcokrajowcem),
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku,
 • po 5 latach można starać się o wizę R rezydencką.

wady

 • okres ważności jednorazowej wizy nie może być dłuższy niż 3 lata,
 • działalność na terenie Kolumbii jest związana z biznesem, na podstawie której obcokrajowiec wystąpił  o wizę,
 • minimalna wysokość inwestycji to 100-krotność minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku zamknięcia biznesu lub jego niepłynności finansowej, nie będzie możliwe odnowienie wizy,
 • aby nie stracić wizy, należy przebywać w Kolumbii minimum 180 dni w ciągu 365 dni.

„Fantastyczna obsługa z załatwieniem wszystkich formalności do wizy. Bardzo polecam. Korzystając z Waszych usług zaoszczędziłam dużo czasu i stresu. Dziękuję bardzo za pomoc.

Sylwia| UK | Mieszka w Palomino

Union libre online | Wiza M - małżeńska

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie,
 • pismo z informacjami o kolumbijskiej firmie: nazwa, adres oraz numer identyfikacji podatkowej,
 • w przypadku spółki akcyjnej: zaświadczenie o składzie akcjonariatu podpisane przez księgowego, wskazujące wysokość kapitału lub zarejestrowanych i opłaconych aktywów posiadanych przez cudzoziemca ubiegającego się o wizę, która nie może być mniejsza niż równowartość 100 aktualnych ustawowych miesięcznych płac minimalnych.

dokumenty dodatkowe

 • oryginał umowy spółki, dokument założycielski lub informacje finansowe spółki, jeśli dostarczona dokumentacja jest niewystarczająca, wykazuje niezgodności lub wymaga wyjaśnień.

Inne dokumenty, które zarząda urzędnik badający wniosek.

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wszystko o wizie dla stażysty i praktykanta w Kolumbii: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

error: Content is protected !!