G-ZV8CDPDQDW

Ubezpieczenia społeczne w Kolumbii

20 lutego 2022

Ubezpieczenia społeczne to rodzaj ubezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo socjalne osobom na wypadek zdarzeń losowych (tj. choroba, ciąża, starość), które powodują, że obywatel nie może utrzymać się z własnej pracy. 

W Kolumbii obowiązkiem ubezpieczenia społecznego są objęci obywatele związani umową o pracę (dependientes) oraz osoby pracujące na własny rachunek (independientes). 

Wszyscy pracownicy (empleados) związani umową o pracę muszą być objęci systemem ubezpieczenia społecznego przez swojego pracodawcę. Pracujący na własny rachunek independientes, także muszą być ubezpieczeni, jeśli zarabiają więcej niż minimalne krajowe wynagrodzenie (link).

W niniejszym artykule przyjrzymy ogólnie ubezpieczeniu społecznemu w Kolumbii.

SKŁADNIKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ubezpieczenie społeczne w Kolumbii można podzielić na zdrowotne, emerytalne i wypadkowe oraz na fundusze społeczne.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne w Kolumbii to tzw. EPS (Entidad Promotora de Salud), która daje dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne w Kolumbii to tzw. pensión. Aby otrzymać emeryturę w Kolumbii, mężczyzna musi ukończyć 62 lata, a kobieta 57 lat. Obydwoje muszą płacić składki na emeryturę przez 1300 tygodni, czyli 25 lat.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe w Kolumbii to tzw. ARL (Administrador de Riesgos Laborales – Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym). Jest to ubezpieczenie od wypadków w pracy i chorób zawodowych. Wysokość składek zależy od poziomu ryzyka zawodowego, na które narażony jest pracownik.

Dodatkowo w skład ubezpieczenia społecznego wchodzą opłaty na następujące fundusze społeczne:

CCF – Caja de Compensación Familiar

CCF to Rodzinny Fundusz Wyrównawczy. Są to prywatne fundusze, których  głównym celem jest poprawa jakości życia pracowników i ich rodzin.

ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Bienestar Familiar to Kolumbijski Instytut Dobrostanu Rodziny, zajmujący się m.in. adopcjami dzieci.

SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA to Krajowa Służba Oświaty, państwowa instytucja zajmująca się kształceniem zawodowym.

W kolejnych artykułach przyjrzymy się jak wyglądają składki dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, samozatrudnionych oraz jakie składki powinien opłacać obcokrajowiec, który mieszka w Kolumbii i posiada jedną z wiz pobytowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

error: Content is protected !!