G-ZV8CDPDQDW

Wybory w Kolumbii – jak zapisać się, aby zagłosować

27 lutego 2022

W Kolumbii czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Kolumbii, którzy złożyli wcześniej wniosek o wpis do rejestru wyborców i ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania) oraz którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym. Nie mogą głosować osoby pracujące w służbach mundurowych.

Jak zapisać się na wybory, aby wziąć udział w czynnym głosowaniu?

Jak zarejestrować się do głosowania w wyborach

Każdy obywatel, przez sam fakt uzyskania dowodu osobistego, z reguły automatycznie zostaje wpisany do spisu wyborców i ma możliwość głosowania w lokalu wyborczym w pobliżu adresu zamieszkania, podanego w momencie uzyskiwania dowodu osobistego.

Aby sprawdzić czy jest się wpisanym na listę wyborczą należy sprawdzić to na stronach Registraduria.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania, należy udać się do najbliższej Registraduría i przedstawić swój oryginalny żółty dowód osobisty z hologramami. Żadne inne dokumenty tożsamości nie są akceptowane.

Rejestracja dowodów osobistych jest bezpłatna.

Dlaczego przeprowadzany jest proces rejestracji dowodów osobistych

Proces rejestracji dowodów osobistych ma na celu zagwarantowanie wszystkim obywatelom możliwości wpisania się do spisu wyborców oraz ułatwienie wyborcom wygodnego głosowania blisko miejsca zamieszkania.

Kto musi zarejestrować dowód osobisty

Dowód osobisty muszą zarejestrować ci wszyscy, którzy zmienili miejsce zamieszkania oraz  wszystkie osoby, które posiadają dowód osobisty wydany przed 1988 rokiem i nie zarejestrowały swojego dowodu, ani nie głosowały w żadnym z wyborów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 23 lat, ponieważ nie figurują obecnie na spisie wyborców. 

Czy posiadający kolumbijskie obywatelstwo Polak musi się zarejestrować

Jeśli Polak właśnie otrzymał swój pierwszy kolumbijski dowód osobisty (cédula de ciudadanía) niekoniecznie musi dokonać rejestracji swojego nowego dowodu tożsamości. Najlepie sprawdzić tę informację na stronach Registraduría.

Jeżeli Polak zmienił swój adres zamieszkania, musi ponownie się zarejestrować, gdy chce zmienić swój obecny lokal wyborczy na inny.

Czy można upoważnić inną osobę do rejestracji dowodu

Rejestracja dowodu w spisie wyborów może być dokonana tylko osobiście, ponieważ rejestrację potwierdza się odciskiem palca.

Zgubiony dowód osobisty

Jeśli obywatel kolumbijski zgubił swój dowód osobisty, nie będzie mógł ani zapisać się w spisie wyborców ani zagłosować. Warunkiem rejestracji i głosowania jest żółty dowód osobisty z hologramami.

Jak znaleźć swój lokal wyborczy

Aby sprawdzić swój swój aktualny lokal wyborczy należy sprawdzić to na stronie Registraduria wybierając menu „Sprawdź tutaj swój lokal wyborczy”.

Należy wpisać swój dokument tożsamości i system informuje, czy dany numer cédula de ciudadanía znajduje się na liście wyborców i jeśli tak to jaki jest przypisany do niej lokal wyborczy.

Czy można głosować poza miejscem zamieszkania

Nie można zarejestrować swojego dowodu osobistego w innym miejscu niż miejsce zamieszkania.

Rejestracja jest dozwolona w danym lokalu wyborczym tylko dla mieszkańców miejscowości, w której jest dokonywana, a rejestrując się, obywatel oświadcza pod przysięgą, że faktycznie mieszka w odpowiednim mieście, corregimiento lub inspekcji policyjnej.

Rejestracja w miejscu innym niż miejsce zamieszkania jest przestępstwem określonym w art. 389 kk, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 48 do 108 miesięcy.

Śledź z nami wybory 2022!

Tłumaczymy wybory do kongresu i na prezydenta w Kolumbii!

Kliknij po więcej info!

PODOBNE ARTYKUŁY

error: Content is protected !!