G-ZV8CDPDQDW

Wiza R – rodzic Kolumbijczyka (2022)

Wiza R – Rodzic Kolumbijczka skierowana jest do obcokrajowca, który wspólnie z obywatelem Kolumbii posiada dziecko urodzone z tego związku.

W drugim przypadku mogą to być cudzoziemcy, którzy mieszkali w Kolumbii w chwili urodzenia się dzieckaW Kolumbii obowiązuje prawo ziemii, dlatego też wszystkie dzieci urodzone w Kolumbii, nabywają obywatelstwo kolumbijskie w momencie narodzin.

Wiza R – Rodzic Kolumbijczyka należy do wiz rezydenckich (R-residente) i jest skierowana do osób zainteresowanych stałym pobytem w Kolumbii.

Jeżeli obcokrajowiec zaadoptował kolumbijskie dziecko, to może się starać o inną wizę, długoterminowego pobytu M – Rodzic adopcyjny Kolumbijczyka.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 391 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • bezterminowa.

zalety

 • nie ma ograniczeń w pracy, pod warunkiem, że jest to praca legalna i przy spełnieniu wymogów dotyczących zawodów chronionych,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • po 2 latach można starać się o kolumbijskie obywatelstwo.

wady

 • raz na 5 lat należy odnowić CE (zgodnie z terminem ważności CE),
 • aby nie stracić wizy, należy przyjechać do Kolumbii raz na 2 lata,
 • jeżeli został wydany nowy paszport, posiadacz wizy powinien dokonać transferu wizy do nowego dokumentu.

„Gorąco polecam KOLUMBIA ONLINE do załatwienia jakichkolwiek formalności. Są bardzo czujni i przyjaźni; posiadają wielki duch odpowiedzialności za swoją pracę. Polecam w 100%.”

Adel| WENEZUELA | Mieszka w Sincelejo

Wiza R - Rodzic Kolumbijczyka

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • pismo w wnioskiem o wizę dla obcokrajowca:

Gdy dziecko jest niepełnoletnie: pismo podpisane przez drugiego rodzica, stwierdzające, że obcokrajowiec w pełni wywiązuje się z odpowiedniego obowiązku alimentacyjnego.

Gdy dziecko jest pełnoletnie: pismo podpisane przez dziecko i kserokopia cédula de ciudadanía.

dokumenty dodatkowe

Inne dokumenty, które w zależności od sprawy, może zażądać urzędnik badający wniosek.

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

error: Content is protected !!