G-ZV8CDPDQDW

Dlaczego żołnierze i policjanci nie mogą głosować w wyborach w Kolumbii

12 lutego 2022

Zasada powszechności jest jedną z zasad wolnych wyborów. Określa ona krąg obywateli, którzy mają prawo do udziału w wyborach.

Według niej każdy obywatel ma zarówno czynne i bierne prawo wyborcze. We współczesnych krajach jedynymi wyjątkami jest wiek i bycie w pełni władz umysłowych. Ponadto wyrokiem sądu można zostać pozbawionym praw publicznych.

Istnieją jednak dwa kraje na świecie, gdzie policjanci i żołnierze są wykluczeni z wyborów i nie mogą w nich brać udziału. Tymi krajami są Kolumbia i Honduras.

Zgodnie z Konstytucją polityczną Kolumbii z 1991 roku, członkowie służb mudurowych nie mogą korzystać z prawa do głosowania będąc w czynnej służbie.

Artykuł 219 głosi bowiem że “Członkowie służ mundurowych nie mogą brać udziału w wyborach podczas pozostawania w czynnej służbie, ani brać udziału w działalności lub debatach partii i ruchów politycznych”.

Według kolumbijskiego prawa, wspomniana norma nie jest łamaniem praw wyborczych policjantów i żołnierzy, jakbyśmy uważali taką w Polsce czy innych krajach na świecie. Według Konstytucji Kolumbii ten zapis gwarantuje bezstronność członków działających w siłach publicznych i ich podporządkowanie się władzy cywilnej. 

Członkowie służ mundurowych, bez względu na to, czy są policją, czy wojskiem, nie mogą opowiadać się za lub przeciw jakiejkolwiek partii lub ruchowi politycznemu, ale muszą służyć państwu kolumbijskiemu. 

Taka interpretacja jest jedną z unikatowych na świecie, i oprócz Kolumbii obowiązuje w Hondurasie. 

Śledź z nami wybory 2022!

Tłumaczymy wybory do kongresu i na prezydenta w Kolumbii!

Kliknij po więcej info!

podobne artykuły

error: Content is protected !!