G-ZV8CDPDQDW

Wiza v – PRODUKCJA AUDIOWIZUALNA I MATERIAŁÓW CYFROWYCH (2022)

13 lutego 2022

Zajmujesz się produkcją krótkich filmów lub zamierzasz stworzyć projekt fotograficzny z Kolumbią w tle? Przygotowywanie materiałów audiowizualnych wymaga specyficznego pozwolenia na pobytu w kraju, częstych podróży oraz organizacji swojego życia zawodowego na miejscu.

Wiza V – Produkcji Audiowizualnej i Materiałów Cyfrowych pozwala obcokrajowcowi na większą niezależność w Kolumbii niż pobyt bezwizowy (tzw. wiza turystyczna). Jest to idealne rozwiązanie np. dla osoby, która przygotowuje treści audiowizualnych dla mediów, zwłaszcza fotografie, wideo, film i programy telewizyjne z takich gatunków jak fikcja, dokument, reklama, public relations itp.

Członkowie ekip filmowych pragnących nakręcić w Kolumbii film fabularny lub dokumentalny mogą starać się o wizę grzecznościową.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 170 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 2 lat.

zalety

 • przygotowanie treści dla mediów audiowizualnych; zwłaszcza fotografie, wideo, film i telewizje z takich gatunków jak fikcja, dokument, reklama, public relations,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku.

wady

 • nie liczy się do wizy rezydenta oraz obywatelstwa.

„Dziękuję Aleksandra i Carlos za wspaniałą pracę!! Oboje jesteście niesamowici, a Wasza wiedza na temat skomplikowanych praw nie ma sobie równych. Dla każdego, kto to czyta, Kolumbia Online to prawdziwa okazja!! Znają się na rzeczy!!”

Gamal | USA | Mieszka w Bogocie

Wiza V - Produkcja audiowizualna

dokumenty podstawowe

 • kopia paszportu,
 • zdjęcie.

W przypadku złożenia wniosku osobiście, indywidualnie lub przy wsparciu i sponsorowaniu osoby fizycznej:

 • pismo podpisane przez wnioskodawcę lub osobę sponsorującą wniosek, które zawiera: pełną identyfikację wnioskodawcy lub osoby obsługującej wizę, wyjaśnienie związku z cudzoziemcem i przyczynę podróży,
 • pismo o odpowiedzialności ekonomicznej za koszty pobytu i podróży osobistej lub zagranicznej,
 • wyciągi bankowe wnioskodawcy z ostatnich 6 miesięcy.

W przypadku złożenia wniosku przy wsparciu jednej lub kilku osób prawnych:

 • pismo podpisane przez prawnego przedstawiciela instytucji lub firmy zawierające: nazwę instytucji lub firmy, NIT (jeśli prawnie utworzona w Kolumbii) i dane kontaktowe; pełną identyfikację cudzoziemca zgodą z paszportem; aktywność, czas trwania i planowany harmonogram pobytu w Kolumbii; związek z obcokrajowcem i opis jego kwalifikacji,
 • oświadczenie o odpowiedzialności ekonomicznej za koszty pobytu i podróży za granicę,
 • jeżeli instytucja lub firma, która wspiera wniosek, jest prywatna i zarejestrowana za granicą, musi dostarczyć zaświadczenie o rejestracji w izbie handlowej,
 • udowodnić płynność finansową, przedstawiając wyciągi bankowe instytucji lub firmy odpowiadające 6 miesiącom przed złożeniem wniosku. Podmioty publiczne nie są zobowiązane do przestrzegania tego wymogu.

dokumenty dodatkowe

Inne dokumenty, które zażąda urzędnik badający wniosek.

Samemu trudno przewidzieć jakie to będą dokumenty, dlatego też jest zalecane złożenie wniosku z agencją, która ma większe doświadczenie w reagowaniu na tego typu sytuacje. 

WIZY

USŁUGI

REGULAMIN

Przygotowanie i złożenie wniosku

Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

Aby złożyć wniosek samemu należy:

 • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
 • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
 • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
 • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
 • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
 • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
 • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

jak zwiększyć szanse na wizę?

To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

inne artykuły o wizach

WIZA M RENTIER (2022)

WIZA M RENTIER (2022)

Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

WIZA M EMERYT (2022)

WIZA M EMERYT (2022)

Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

Wszystko o wizie dla stażysty i praktykanta w Kolumbii: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

error: Content is protected !!