G-ZV8CDPDQDW

Wiza v – dziennikarz (2022)

27 lutego 2022

Wiele zagranicznych mediów wysyła swoich dziennikarzy i reporterów do Kolumbii, aby bezpośrednio na miejscu zbierali informacje o wydarzeniach, ludziach oraz problemach targających krajem i upubliczniali je za pomocą środków masowej komunikacji.

Wiza V dziennikarska pozwala obcokrajowcowi na tymczasowy pobyt w Kolumbii w celu zdania relacji dziennikarskiej, nagrania reportażu, zebrania informacji potrzebnych do napisania książki reporterskiej czy artykułu z wydarzenia lub pracy jako korespondent dla kanału telewizyjnego lub gazety, bez potrzeby występowania o wizy długopobytowej o bardziej skomplikowanych wymaganiach.

koszt

 • 52 USD – studium wniosku (pierwsza opłata, bezzwrotna),
 • 170 USD – wydanie wizy (druga opłata po aprobacji wniosku).

termin ważności

 • może być wydana na okres do 2 lat.

zalety

 • oficjalne zbieranie i upublicznianie informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach jednorazowo lub przez dłuższy okres jako korespondent gazety lub telewizyjny,
 • otrzymanie dokumentu tożsamości cédula de extranjería,
 • otworzenie konta w banku.

  wady

  • nie liczy się do wizy rezydenta oraz obywatelstwa.

  „Dziękuję Aleksandra i Carlos za wspaniałą pracę!! Oboje jesteście niesamowici, a Wasza wiedza na temat skomplikowanych praw nie ma sobie równych. Dla każdego, kto to czyta, Kolumbia Online to prawdziwa okazja!! Znają się na rzeczy!!”

  Gamal | USA | Mieszka w Bogocie

  Wiza V - Produkcja audiowizualna

  dokumenty podstawowe

  • kopia paszportu,
  • zdjęcie.

   W przypadku złożenia wniosku indywidualnie lub przy wsparciu i sponsorowaniu osoby fizycznej:

   • pismo podpisane przez wnioskodawcę lub osobę sponsorującą wniosek, które zawiera: pełną identyfikację wnioskodawcy lub osoby obsługującej wizę, wyjaśnienie związku z cudzoziemcem i przyczynę podróży,
   • pismo o odpowiedzialności ekonomicznej za koszty pobytu i podróży osobistej lub zagranicznej,
   • wyciągi bankowe wnioskodawcy z ostatnich 6 miesięcy.

   W przypadku złożenia wniosku przy wsparciu jednej lub kilku osób prawnych:

   • pismo podpisane przez prawnego przedstawiciela instytucji lub firmy zawierające: nazwę instytucji lub firmy, NIT (jeśli prawnie utworzona w Kolumbii) i dane kontaktowe; pełną identyfikację cudzoziemca zgodą z paszportem; aktywność, czas trwania i planowany harmonogram pobytu w Kolumbii; związek z obcokrajowcem i opis jego kwalifikacji,
   • oświadczenie o odpowiedzialności ekonomicznej za koszty pobytu i podróży za granicę,
   • jeżeli instytucja lub firma, która wspiera wniosek, jest prywatna i zarejestrowana za granicą, musi dostarczyć zaświadczenie o rejestracji w izbie handlowej,
   • udowodnić płynność finansową, przedstawiając wyciągi bankowe instytucji lub firmy odpowiadające 6 miesiącom przed złożeniem wniosku. Podmioty publiczne nie są zobowiązane do przestrzegania tego wymogu.

   dokumenty dodatkowe

   Inne dokumenty, które zażąda urzędnik badający wniosek.

   WIZY

   USŁUGI

   REGULAMIN

   Przygotowanie i złożenie wniosku

   Po skompletowaniu dokumentacji, wniosek należy złożyć online i opłacić. Wnioski rozpatruje specjalny urząd wizowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kolumbii.

   Wniosek o wizę można złożyć samemu lub korzystając z doświadczenia agencji migracyjnej, specjalizującej się w wizach.

   Aby złożyć wniosek samemu należy:

   • zapoznać się dokładnie z wymogami obowiązującymi na stronie Ministerstwa,
   • zapoznać się z prawem imigracyjnym (odnośniki do ustaw znajdują się na stronie Ministerstwa),
   • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami merytorycznymi,
   • przygotować dokumenty zgodnie z wymogami technicznymi,
   • złożyć wniosek za pomocą formularza online,
   • opłacić wniosek w wymaganym czasie,
   • odpowiedzieć na dodatkowe wymogi Cancillería w określonym czasie: przygotowanie dodatkowej dokumentacji, pisanie pism wyjaśniających itp, itd. (jest to najtrudniejszy etap, na którym polega wiele osób składających wnioski samemu, co skutkuje przerwaniem procesu lub odrzuceniem wniosku o wizę),
   • po otrzymaniu pozytywnej decyzji przyznania wizy, należy ją opłacić i zarejestrować w urzędzie imigracyjnym - oba w wymaganym terminie,
   • jeśli wniosek został odrzucony lub zanegowany, można ponownie złożyć wniosek w czasie określonym przez Cancillería.

   jak zwiększyć szanse na wizę?

   To proste: nie rób wniosku samemu, tylko zaufaj profesjonalistom.

   W Kolumbia Online posiadamy skumulowane doświadczenie w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji do wniosku wizowego pod kątem merytorycznym i technicznym, dbając o wyznaczone terminy.

   Traktujemy proces wizowy holistycznie: od wstępnej analizy przypadku, poprzez przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku, do rejestracji wizy i otrzymania cédula de extranjería.

   Z nami oszczędzisz czas, stres i nerwy.

   .

   Pomożemy ci w kolumbii
   Przywitaj się!

   inne artykuły o wizach

   WIZA M RENTIER (2022)

   WIZA M RENTIER (2022)

   Wszystko o wizie dla rentiera: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

   WIZA M EMERYT (2022)

   WIZA M EMERYT (2022)

   Wszystko o wizie dla emeryta: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

   Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

   Wiza V – Stażysta i praktykant (2022)

   Wszystko o wizie dla stażysty i praktykanta w Kolumbii: dla kogo jest wiza, koszt, okres ważności i jakie dokumenty należy przygotować do wniosku.

   error: Content is protected !!