Witkacy w Kolumbii

Witkacy w Kolumbii

Od 22 lutego do 8 marca w Bogocie będzie można zobaczyć wystawę obrazów Witkacego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, lepiej znany jako Witkacy, zajmował się szeroko pojętą twórczością artystyczną: malarstwem, rysunkiem, fotografią i krytyką sztuki, a także teatrem i filozofią.

Wybitny polski artysta, którego twórczość rozwinęła się na początku XX wieku.

Pod wpływem kubizmu i Gauguina Witkacy zaczął malować jako dziecko. Początkowe portrety rodzinne i pejzaże, rozwinęły się później w bardziej abstrakcyjne formy i kolory o silnych kontrastach.

Wystawa zorganizowana przy udziale Ambasada Polski w Bogocie.

Wystawa:
Witkacy en Colombia

Kiedy:
22.02 – 08.03.2021
czwartki nieczynne
godz. 10.00-20.00

Gdzie:
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Av. Cra. 60 no.57-60

Bilety:
wstęp wolny

Czy można jeździć na zagranicznym prawie jazdy w Kolumbii

Czy można jeździć na zagranicznym prawie jazdy w Kolumbii

Czy w Kolumbii można jeździć na zagranicznym prawie jazdy?W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców przyjeżdżających do Kolumbii decyduje się na wypożyczenie samochodu, aby kraj zwiedzać drogą lądową. Ten artykuł wyjaśnia wątpliwości związane z używaniem...

10 sposobów na ślub w Kolumbii

10 sposobów na ślub w Kolumbii

10 SPOSOBÓW NA ŚLUB W KOLUMBIIŚlub w liberalnej Kolumbii można zawrzeć aż na 10 sposobów, niezależnie od wyznawanej (lub nie) religii oraz orientacji seksualnej. Polscy obywatele mają do wyboru kilka możliwości sformalizowania związku partnerskiego w Kolumbii....

WYBIERZ ETAP

przewodnik o Kolumbii w kieszeni spodni mężczyzny
kolorowe kwiaty zawieszone na białej ścianie domu przy ulicy
uśmiechnięta kobieta zbiera owoce kawy
kamienna rzeźba przedstawiająca ptaka z parku san augustin
roześmiani kibice kolumbijscy w narodowych barwach
Jaki plan ma Paweł Woźny, nowy ambasador w Kolumbii

Jaki plan ma Paweł Woźny, nowy ambasador w Kolumbii

o priorytetach nowego ambasadora w kolumbii – Pawła Woźnego

Z końcem sierpnia 2020, swoją misję dyplomatyczną w Kolumbii skończyła pani ambasador Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli. Na jej miejsce został wybrany pan Paweł Woźny, który Kolumbię zna z poprzednich doświadczeń dyplomatycznych.

Biografia dyplomaty w pigułce

Paweł Woźny to 49-letni (rocznik 1971 r.) Krakus, który na Uniwersytecie Warszawskim ukończył ekonomię oraz iberystykę. Jest żonaty i ma jedno dziecko. Posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim oraz francuskim.

Początki jego doświadczenia w polityce zagranicznej i dyplomacji sięgają 1997 r., kiedy rozpoczął pracę w murach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam zajmował się relacjami Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, m.in. wspierając polskich przedsiębiorców za granicą. 

Na kontynencie latynoskim posiada doświadczenie w pracy na placówkach w Wenezueli, Kolumbii oraz Meksyku.

W latach 2001-2006 pełnił obowiązki II sekretarza ds. politycznych, gospodarczych, kulturalnych, prasowych i bezpieczeństwa w Ambasadzie RP w Caracas.

W latach 2007-2010 pracował na stanowisku I sekretarza ds. ekonomicznych, promocji i bezpieczeństwa w Ambasadzie RP w Bogocie.

W latach 2012-2018 był kierownikiem Referatu Polityczno-Ekonomicznego w Ambasadzie RP w Meksyku, odpowiedzialnym także za kwestie bezpieczeństwa. Pod koniec swojego pobytu w Meksyku pełnił funkcję tymczasowego kierownika placówki dyplomatycznej (chargé d’affaires a.i.).

We wrześniu 2019 powrócił do Warszawy i objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie był odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe.

Z funkcji podsekretarza zrezygnował, kiedy został powołany na stanowisko ambasadora w Kolumbii. 

Jakie są cele misji nowego ambasadora a Kolumbii

Pan Paweł Woźny, na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP dnia 9 czerwca 2020, zaprezentował wizję swojej misji dyplomatycznej w Kolumbii. Przedstawił swoje priorytety, pomysły oraz cele, które można podzielić na kilka obszarów: polityczny, gospodarczy, obronny, kulturalny, współpraca z Polonią i doprowadzenie do podpisania kilku umów pomiędzy obydwoma krajami.

Polityka

Kontynuowanie rozwoju dobrych stosunków politycznych pomiędzy Polską a Kolumbią np. poprzez:

– rozwijanie konsultacji polityczno-gospodarczych na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych,

– utworzenie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w parlamencie Republiki Kolumbii grup przyjaźni polsko-kolumbijskich, celem wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej.

Gospodarka

Wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i współpracy gospodarczej:

– wsparcie polskiego eksportu do Kolumbii,

– zredukowanie ujemnego dla strony polskiej salda bilansu obrotów handlowych (2019: 125,8 mln dolarów),

– (współ)organizowanie misji i forów gospodarczych, zachęcanie polskich przedsiębiorców do udziału w targach branżowych w Kolumbii.

Współpraca postkonfliktowa

Pomoc i współpraca w odbudowie obszarów zniszczonych przez konflikt zbrojny:

– rewitalizacja miast,

– odbudowa i rozwój sektora transportowego w miastach,

– kontynuowanie dyplomacji sportowej (oferowanie młodzieży kolumbijskiej z regionów szczególnie dotkniętych konfliktem zbrojnym możliwości przyjazdu do Polski w celu poznania kraju i odbycia treningów oraz szkoleń na AWF).

Współpraca obronna

Współpraca obronna w ramach NATO:

– wzrost interoperacyjności sił zbrojnych Kolumbii z armiami sojuszniczymi,

– modernizacja sprzętu wojskowego,

– rozbudowanie bazy prawnej dla współpracy obronnej z Kolumbią poprzez implementację porozumienia o współpracy wojskowo-technicznej, podpisanego w 2010 r.,

– zwiększenie udziału przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego obu stron w targach i imprezach wystawienniczych sektora obronnego (międzynarodowy salon przemysłu obronnego w Kielcach oraz Expodefensa w Kolumbii),

– promowanie wzajemnych wizyt ekspertów wojskowych,

– podpisanie z Kolumbią umowy ramowej o współpracy obronnej.

Współpraca publiczna i kulturalna

Dyplomacja publiczna i kulturalna:

– wdrażanie priorytetów sformułowanych przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska zaangażowana, obywatelska, solidarna, innowacyjna oraz inspirująca,

– promocja dziedzictwa polskiego i przynależności Polski do Zachodu,

– promocja polskiej gospodarki, nauki, kultury i historii,

– organizacja przedsięwzięć kulturalnych (rocznice związane z Fryderykiem Chopinem, Aleksandrem Gierymskim oraz rok św. Jana Pawła II),

– wsparcie współpracy akademickiej i naukowej.

Współpraca z Polonią

Współpraca z Polonią:

„Polonia kolumbijska jest stosunkowo nieliczna, natomiast jej przedstawiciele chętnie współpracują z ambasadą i biorą udział w różnego rodzaju imprezach i inicjatywach organizowanych przez placówkę. Będę promował naukę języka polskiego w Kolumbii. Między innymi poprzez działalność szkółki języka polskiego i kultury polskiej działającej przy ambasadzie. Będę utrzymywał kontakt z polskimi księżmi pallotynami, którzy między innymi prowadzą parafię w Bogocie i Medellin.”

Współpraca konsularna

Obszar konsularny:

– wsparcie dla polskich turystów w Kolumbii,

– wsparcie dla potrzebujących pomocy w Kolumbii, w tym obywateli polskich odbywających karę więzienia.

Dwustronne umowy

Rozbudowa dwustronnej bazy traktatowej:

– wspomniana wyżej umowa ramowa o współpracy obronnej,

– doprowadzenie do podpisania dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

– podpisanie umowy „zwiedzaj i pracuj” – inicjatywy, która może umożliwić młodym Polakom i Kolumbijczykom wzajemne poznanie się, wyjazdy do krajów partnera i łączenie pracy z turystyką w ramach promocji Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla Kolumbijczyków.

Podsumowanie

Plan na misję w Kolumbii wydaje się być ambitny i nowy ambasador będzie miał ręce pełne roboty. Szczególnie interesująco wygląda zainteresowanie umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Kolumbią. Na pewno z tej umowy ucieszyliby się nie tylko Polacy mieszkający w Kolumbii, ale również liczni Kolumbijczycy mieszkający w Polsce. Jestem przekonana, że taka umowa pozwoliłaby na łatwiejsze podejmowanie życiowych decyzji parom polsko-kolumbijskim, które mają nieruchomości w jednym kraju, a chciałyby zamieszkać w drugim.

Nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia nowemu ambasadorowi i wytrwałości w działaniu!

Wiza turystyczna, pozwolenia pobytowe i przedłużenie czasu w Kolumbii

Wiza turystyczna, pozwolenia pobytowe i przedłużenie czasu w Kolumbii

czy potrzebuję wizy do kolumbii

Polscy obywatele, na podstawie obustronnej umowy z Republiką Kolumbii zawartej w 2008 r., mogą podróżować do południowoamerykańskiego kraju bez konieczności posiadania wizy.

Zgodnie z nowszą umową pomiędzy Kolumbią a Unią Europejską z 2015 r., Polacy mogą przebywać turystycznie i bezwizowo w Kolumbii aż do 180 dni.

Kontrola paszportu i rodzaje pozwolenia

Po przylocie do Kolumbii, w punkcie kontroli dokumentów, urzędnik Migración Colombia zapyta cię o powód podróży i wyda odpowiednie pozwolenie na pobyt, wklejając odpowiednią pieczątkę w paszporcie.

Możesz otrzymać jeden z trzech pozwoleń:

PERMISO DE TURISMO (PT)

POZWOLENIE TURYSTYCZNE (PT) umożliwia obcokrajowcom nie tylko wjazd do kraju w celach typowo turystycznych, ale także pozwala na prowadzenie takich działań jak leczenie się, udział w wydarzeniach kulturalnych, naukowych, sportowych, kongresach lub imprezach biznesowych.

PERMISO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLO DENOMINADO (PID)

POZWOLENIE INTEGRACJI I ROZWOJU (PID) przyznawane jest osobom, które wjeżdżają do Kolumbii w ramach konwencji, umów lub traktatów o współpracy i pomocy międzynarodowej.

Przyznawane jest także studentom, w rozwoju nieformalnych programów akademickich lub praktyk studenckich, lub na mocy umowy o wymianie akademickiej. Obejmuje osoby przyjeżdżające na szkolenie w dziedzinie sztuki lub handlu.

Czas trwania wynosi mniej niż 180 dni, między innymi rodzajami działań.

PERMISO PARA OTRAS ACTIVIDADES (POA)

POZWOLENIE NA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI (POA) jest przyznawane tym obcokrajowcom, którzy pilnie potrzebują wjechać do kraju, aby zapewnić specjalistyczną pomoc techniczną, której nie można uzyskać w tym kraju.

Obejmuje osoby będące organizatorami artystycznych imprez masowych.

Pozwolenie zaznacza urzędnik w odpowiedniej kratce na pieczątce. Obok znajduje się data wjazdu, a pozwolenie PT (czyli to, które dostaniesz, jeśli twoim celem jest zwiedzenie Kolumbii) zostanie ci udzielone na 90 dni.

Jak przedłużyć pobyt w Kolumbii z 90 do 180 dni

Jeśli chcesz spędzić dłuższy czas na terytorium kraju, możesz starać o przedłużenie pobytu na kolejne 90 dni, do ustawowych 180 bezwizowych dni. Przedłużenie pozwolenia nosi nazwę Permiso Temporal de Permanencia (PTP) czyli Tymczasowe pozwolenie na pobyt. Musisz poprosić o przedłużenie pobytu na 14 dni przed upływem terminu twojego pozwolenia PT. Procedura o uzyskanie PTP odbywa online na stronach Migración Colombia.

Nieważny pobyt? Możesz uratować się tylko w dwóch przypadkach

Może zdarzyć się podczas twojego pobytu, że przekroczyłeś termin twojego pozwolenia PT lub PTP. Pamiętaj, że nie otrzymasz PTP, ani żadnej wizy, gdy nie masz ważnego pobytu.

Sprawę tą reguluje się za pomocą Salvoconducto (SC) – przepustki, którą wydaje się w dwóch przypadkach na okres 30 dni.

 

SALVOCONDUCTO 1 (SC-1)

Przepustka na opuszczenie kraju

SALVOCONDUCTO 2 (SC-2)

Przepustka SC-2 na pozostanie w kraju.

Potrzebna jest osobom, które np. nie zdążyły na czas wyrobić wizy.

Aby otrzymać ten dokument musisz udać się OSOBIŚCIE do jednego z biur urzędu migracyjnego Migración Colombia na terenie kraju.

Przedłużenie pozwolenia PTP na kolejne 90 dni twojego pobytu jest bezpłatne, lecz gdy znajdziesz się w sytuacji nieważnego prawa do pobytu i musisz wyrobić SC, będziesz musiał zapłacić karę finansową nie mniejszą niż 700 tyś. pesos kolumbijskich. W skrajnych przypadkach kara może sięgać nawet do 3.4 milionów pesos.

 

Polski doradca migracyjny

Nie znasz hiszpańskiego lub po prostu potrzebujesz pomocy w załatwieniu PTP i SC? Napisz do nas i skontaktujemy cię z polskim doradcą migracyjnym w Kolumbii, który pomoże ci w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Ambasada Polski w Kolumbii

Ambasada Polski w Kolumbii

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kolumbii

Embajada de la República de Polonia en Colombia

Adres

Carrera 21 bis No. 104 A – 15
Bogotá

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 10.00 – 14.00
środa: 12.00 – 16.00

Na wizytę należy wcześniej zapisać się poprzez elektroniczny system zapisów.

Telefony, email i www

tel. +57 1 2140400, +57 1 2142931 (ambasada)
tel. +57 1 6209369 (konsulat)

tel. komórkowy +57 3204880275 (tylko w sytuacjach nagłych i wymagających pilnej interwencji konsula)

e-mail: [email protected], [email protected]
strona internetowa

Kompetencje terytorialne ambasady

Kolumbia, Antigua i Barbuda, Santa Lucía

Dojazd transportem publicznym

Najbliższa stacja Transmillenio: 106.

Na stacji 106, po wejściu na górną kładkę nad ulicą, skierować się do zejścia w stronę wzgórz (na wschodzie). Po zejściu na chodnik zawrócić w stronę południową (przeciwległą niż kładka) i po przejściu najbliższej ulicy skręcić w lewo. Po dojściu do parku skręcić w prawo (w chodnik pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a parkiem). Ambasada znajduje się na drugim końcu przecznicy/parku z wejściem na wysokości pomnika z popiersiem Fryderyka Chopina.

Ambasada nie posiada parkingu dla gości.

Ambasada Kolumbii w Polsce

Ambasada Kolumbii w Polsce

BIULETYN COLKORONAWIRUS NR 50, 1/03/2021

Adres

ul. Zwycięzców 29
03-936 Warszawa 

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 9.00 – 15.00

Telefony, email i www

tel. +48 22 617 71 57
email: [email protected]
strona internetowa

Kompetencje terytorialne ambasady

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia i Ukraina

Dojazd transportem publicznym

Z centrum na Alejach Jerozolimskich wsiąść w tramwaj jadący na drugą stronę Wisły. Na Rondzie Waszyngtona wysiąść i skierować się w stronę ulicy Francuskiej, którą pieszo (ok. 10 min, 900 m) dojdzie się do ulicy Zwycięzców. Na rogu ulic skręcić w lewo. Ambasada znajduje się po lewej stronie.