G-ZV8CDPDQDW

o priorytetach nowego ambasadora w kolumbii – Pawła Woźnego

Z końcem sierpnia 2020, swoją misję dyplomatyczną w Kolumbii skończyła pani ambasador Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli. Na jej miejsce został wybrany pan Paweł Woźny, który Kolumbię zna z poprzednich doświadczeń dyplomatycznych.

Biografia dyplomaty w pigułce

Paweł Woźny to 49-letni (rocznik 1971 r.) Krakus, który na Uniwersytecie Warszawskim ukończył ekonomię oraz iberystykę. Jest żonaty i ma jedno dziecko. Posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim oraz francuskim.

Początki jego doświadczenia w polityce zagranicznej i dyplomacji sięgają 1997 r., kiedy rozpoczął pracę w murach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam zajmował się relacjami Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, m.in. wspierając polskich przedsiębiorców za granicą. 

Na kontynencie latynoskim posiada doświadczenie w pracy na placówkach w Wenezueli, Kolumbii oraz Meksyku.

W latach 2001-2006 pełnił obowiązki II sekretarza ds. politycznych, gospodarczych, kulturalnych, prasowych i bezpieczeństwa w Ambasadzie RP w Caracas.

W latach 2007-2010 pracował na stanowisku I sekretarza ds. ekonomicznych, promocji i bezpieczeństwa w Ambasadzie RP w Bogocie.

W latach 2012-2018 był kierownikiem Referatu Polityczno-Ekonomicznego w Ambasadzie RP w Meksyku, odpowiedzialnym także za kwestie bezpieczeństwa. Pod koniec swojego pobytu w Meksyku pełnił funkcję tymczasowego kierownika placówki dyplomatycznej (chargé d’affaires a.i.).

We wrześniu 2019 powrócił do Warszawy i objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie był odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe.

Z funkcji podsekretarza zrezygnował, kiedy został powołany na stanowisko ambasadora w Kolumbii. 

Jakie są cele misji nowego ambasadora a Kolumbii

Pan Paweł Woźny, na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP dnia 9 czerwca 2020, zaprezentował wizję swojej misji dyplomatycznej w Kolumbii. Przedstawił swoje priorytety, pomysły oraz cele, które można podzielić na kilka obszarów: polityczny, gospodarczy, obronny, kulturalny, współpraca z Polonią i doprowadzenie do podpisania kilku umów pomiędzy obydwoma krajami.

Polityka

Kontynuowanie rozwoju dobrych stosunków politycznych pomiędzy Polską a Kolumbią np. poprzez:

– rozwijanie konsultacji polityczno-gospodarczych na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych,

– utworzenie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w parlamencie Republiki Kolumbii grup przyjaźni polsko-kolumbijskich, celem wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej.

Gospodarka

Wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i współpracy gospodarczej:

– wsparcie polskiego eksportu do Kolumbii,

– zredukowanie ujemnego dla strony polskiej salda bilansu obrotów handlowych (2019: 125,8 mln dolarów),

– (współ)organizowanie misji i forów gospodarczych, zachęcanie polskich przedsiębiorców do udziału w targach branżowych w Kolumbii.

Współpraca postkonfliktowa

Pomoc i współpraca w odbudowie obszarów zniszczonych przez konflikt zbrojny:

– rewitalizacja miast,

– odbudowa i rozwój sektora transportowego w miastach,

– kontynuowanie dyplomacji sportowej (oferowanie młodzieży kolumbijskiej z regionów szczególnie dotkniętych konfliktem zbrojnym możliwości przyjazdu do Polski w celu poznania kraju i odbycia treningów oraz szkoleń na AWF).

Współpraca obronna

Współpraca obronna w ramach NATO:

– wzrost interoperacyjności sił zbrojnych Kolumbii z armiami sojuszniczymi,

– modernizacja sprzętu wojskowego,

– rozbudowanie bazy prawnej dla współpracy obronnej z Kolumbią poprzez implementację porozumienia o współpracy wojskowo-technicznej, podpisanego w 2010 r.,

– zwiększenie udziału przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego obu stron w targach i imprezach wystawienniczych sektora obronnego (międzynarodowy salon przemysłu obronnego w Kielcach oraz Expodefensa w Kolumbii),

– promowanie wzajemnych wizyt ekspertów wojskowych,

– podpisanie z Kolumbią umowy ramowej o współpracy obronnej.

Współpraca publiczna i kulturalna

Dyplomacja publiczna i kulturalna:

– wdrażanie priorytetów sformułowanych przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska zaangażowana, obywatelska, solidarna, innowacyjna oraz inspirująca,

– promocja dziedzictwa polskiego i przynależności Polski do Zachodu,

– promocja polskiej gospodarki, nauki, kultury i historii,

– organizacja przedsięwzięć kulturalnych (rocznice związane z Fryderykiem Chopinem, Aleksandrem Gierymskim oraz rok św. Jana Pawła II),

– wsparcie współpracy akademickiej i naukowej.

Współpraca z Polonią

Współpraca z Polonią:

„Polonia kolumbijska jest stosunkowo nieliczna, natomiast jej przedstawiciele chętnie współpracują z ambasadą i biorą udział w różnego rodzaju imprezach i inicjatywach organizowanych przez placówkę. Będę promował naukę języka polskiego w Kolumbii. Między innymi poprzez działalność szkółki języka polskiego i kultury polskiej działającej przy ambasadzie. Będę utrzymywał kontakt z polskimi księżmi pallotynami, którzy między innymi prowadzą parafię w Bogocie i Medellin.”

Współpraca konsularna

Obszar konsularny:

– wsparcie dla polskich turystów w Kolumbii,

– wsparcie dla potrzebujących pomocy w Kolumbii, w tym obywateli polskich odbywających karę więzienia.

Dwustronne umowy

Rozbudowa dwustronnej bazy traktatowej:

– wspomniana wyżej umowa ramowa o współpracy obronnej,

– doprowadzenie do podpisania dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

– podpisanie umowy „zwiedzaj i pracuj” – inicjatywy, która może umożliwić młodym Polakom i Kolumbijczykom wzajemne poznanie się, wyjazdy do krajów partnera i łączenie pracy z turystyką w ramach promocji Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla Kolumbijczyków.

Podsumowanie

Plan na misję w Kolumbii wydaje się być ambitny i nowy ambasador będzie miał ręce pełne roboty. Szczególnie interesująco wygląda zainteresowanie umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Kolumbią. Na pewno z tej umowy ucieszyliby się nie tylko Polacy mieszkający w Kolumbii, ale również liczni Kolumbijczycy mieszkający w Polsce. Jestem przekonana, że taka umowa pozwoliłaby na łatwiejsze podejmowanie życiowych decyzji parom polsko-kolumbijskim, które mają nieruchomości w jednym kraju, a chciałyby zamieszkać w drugim.

Nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia nowemu ambasadorowi i wytrwałości w działaniu!

error: Content is protected !!