G-ZV8CDPDQDW

Czy w Kolumbii można jeździć na zagranicznym prawie jazdy?

W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców przyjeżdżających do Kolumbii decyduje się na wypożyczenie samochodu, aby kraj zwiedzać drogą lądową.

Ten artykuł wyjaśnia wątpliwości związane z używaniem zagranicznych, międzynarodowych i kolumbijskich praw jazdy oraz wypożyczeniem samochodów i kontrolą na drogach.

1. Czy w Kolumbii jest honorowane międzynarodowe prawo jazdy?

Nie. W Kolumbii nie jest uznawane międzynarodowe prawo jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane w krajach, które podpisały konwencję wiedeńską (1968 r.) lub genewską (1949 r.) o ruchu drogowym.

Kolumbia nie jest sygnatariuszem ani wiedeńskiej, ani genewskiej konwencji o ruchu drogowym i w związku z tym nie uznaje międzynarodowego prawa jazdy.

Wniosek: nie ma potrzeby wyrabiania międzynarodowego prawa jazdy przy planowaniu podróży do Kolumbii.

2. Czy jako obcokrajowiec mogę jeździć w Kolumbii na podstawie prawa jazdy wydanego w innym kraju?

Tak. W Kolumbii cudzoziemiec może się posługiwać zagranicznym prawem jazdy.

Aby móc prowadzić samochód w Kolumbii obcokrajowiec posługujący się zagranicznym prawem jazdy powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać ważny paszport (min. 6 miesięcy w momencie wjazdu do Kolumbii),
 • posiadać ważne prawo jady ze swojego kraju,
 • przebywać w Kolumbii legalnie.

Obcokrajowiec może legitymować się zagranicznym prawem jazdy jeśli jego okres pobytu w Kolumbii nie przekracza 180 dni w roku kalendarzowym.

3. Czy jako obcokrajowiec, który przebywa w Kolumbii dłużej niż 180 dni, nadal mogę korzystać z zagranicznego prawa jazdy?

Nie. Po upłynięciu 180 dni w roku kalendarzowym obcokrajowie nie może legitymować się zagranicznym prawem jazdy.

Po okresie tymczasowym (zwanym potocznie wizą turystyczną) wynoszącym 180 dni, cudzoziemiec, który przedłuży pobyt pobyt (lub posiada wizę M lub R), musi wyrobić kolumbijskie prawo jazdy.

4. Czy obcokrajowiec może walidować lub homologować prawo jazdy innego kraju na nowe prawo jazdy wydane w Kolumbii?

Tak, jeśli posiada prawo jazdy wydane w Hiszpanii, Peru lub w Korei Południowej.

Nie, jeśli posiada prawo jazdy z innych krajów nie wymienionych wyżej.

Kolumbijskie Ministerstwo Transportu uznaje prawa jazdy krajów, z którymi ma podpisane umowy (na bazie uchwały). Kolumbia w obecnej chwili ma podpisane umowy tylko z Hiszpanią, Peru oraz z Koreą Południową.

5. Jakie dokumenty potrzebuje przedstawić obcokrajowiec w Kolumbii, aby wynająć samochód?

Obcokrajowiec odwiedzający Kolumbię tymczasowo i turystycznie, aby wynająć samochód w Kolumbii, powinien przedstawić następujące dokumenty:

 • ważny paszport,
 • ważny pobyt w kraju (pieczątka migracyjna w paszporcie, PTP lub wiza),
 • ważne zagraniczne prawo jazdy,
 • kartę kredytową lub kartę debetową o limicie wymaganym przez agencję wynajmu samochodów.

5. Jakie dokumenty potrzebuje pokazać obcokrajowiec prowadzący prywatny samochód podczas zatrzymania w punkcie kontroli drogowej w Kolumbii?

Obcokrajowiec zatrzymany przez policję drogową powinien czekać w swoim samochodzie, aż podejdzie do niego policjant i pokazać:

 • ważny paszport,
 • ważny pobyt w kraju (pieczątka migracyjna w paszporcie, PTP lub wiza),
 • ważne zagraniczne prawo jazdy, wydane w kraju pochodzenia,
 • dokumenty pojazdu: karta własności pojazdu oraz Obowiązkowe Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (SOAT).

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna dot. praw jazdy dla cudzoziemców w Kolumbii:

Szerokiej drogi!!!

Odkryj Kolumbię

przewodnik o Kolumbii w kieszeni spodni mężczyzny
kolorowe kwiaty zawieszone na białej ścianie domu przy ulicy
uśmiechnięta kobieta zbiera owoce kawy
kamienna rzeźba przedstawiająca ptaka z parku san augustin
roześmiani kibice kolumbijscy w narodowych barwach
error: Content is protected !!